เด็กก้าวไกลซัด'เทามนัส'ค้านทุกกระบวนการที่เป็นผลประโยชน์ประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

31 พ.ค.63 - นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่พรรคก้าวไกล รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดย ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการชุดดังกล่าว เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร มีกรรมาธิการสามัญที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอยู่แล้ว และหากมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาอีกจะทำให้การทำงานซ้ำซ้อนกัน

นายณัฐชา ระบุว่า  ท่านทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของการตั้งกมธ.ชุดดังกล่าวหรือไม่ ที่กมธ.ชุดนี้เสนอตั้งเพื่อความโปร่งใส ให้ประชาชนได้ติดตามการใช้งบประมาณของรัฐบาล แต่ท่านธรรมนัสและส.ส. ฝั่งรัฐบาลกลับคัดค้านผลประโยชน์ของประชาชน หรือท่านธรรมนัสกลัวจะหลุดคอนเซปต์ 'เทามนัส'ถึงคัดค้านทุกกระบวนการความโปร่งใสเช่นนี้ ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของประชาชน ท่านในฐานะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารควรรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและบริหารราชการแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่หนีการตรวจสอบเช่นนี้ ลองฝึกการทำงานในที่แจ้งดูครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านคิด.
 

 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร