รัฐประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%เฉพาะปี2563 


เพิ่มเพื่อน    


2 มิ.ย.63- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. … ให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนที่จะต้องเสีย สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 100 บาท
2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินสำหรับบ้านหลังอื่น   ซึ่งหากมูลค่า มีราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีร้อยละ 0.02  คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 100 บาท   ทั้งนี้ บ้านหลังหลักจะได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ หมายถึง  การประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 4 ล้านบาท  จะเสียภาษีร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 12,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 1,200 บาท

การลดภาษีดังกล่าว คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บรายได้ จำนวน 39,420 ล้านบาท

 
 


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'