สมทบทุนผ่านเข็มอานันทมหิดล


เพิ่มเพื่อน    

3มิ.ย.63- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการนิสิต และ สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดทำเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563 เข็มที่ระลึกเนื่องใน วันอานันทมหิดล (9 มิถุนายน) วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อนำรายได้จากการบริจาคสมทบทุน โครงการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 (COVID-19), มูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2563 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประทับนั่งเหนือพระเก้าอี้ ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์จริง ที่ประดิษฐานด้านหน้าอาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยจัดทำพระบรมรูปเป็น สีเงิน โดยมีตรา พระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์แทน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปรารภของพระองค์ 

ฐานของเข็มกลัดเป็นรูป พวงมาลา อันเป็นการแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องใน วันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ นอกจากนี้พวงมาลายังประดับด้วยดอกกุหลาบ สีชมพู ซึ่งตรงกับสีของวันอานันทมหิดลในปี 2563 ที่ตรงกับ วันอังคาร ด้านหน้าของพวงมาลามีตัวอักษร คำว่า “วันอานันทมหิดล ๒๕๖๓” ด้านหลัง มีตัวอักษรคำว่า “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมใจบริจาค และขอรับเข็มวันอานันทมหิดล 2563 ได้ดังนี้…

1. บริจาคเงิน (เข็มละ 100 บาท) ผ่านเลขที่บัญชี 045-508231-4 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย จากนั้น ลงทะเบียนเพื่อขอรับเข็มฯ และติดตามสถานะการบริจาค ได้ทางเว็ปไซต์ anandaydonation.docchula.com โดยเลือกการจัดส่ง

แบบธรรมดา (จัดส่งฟรี) หรือแบบลงทะเบียน (เพิ่มเงิน 40 บาท)

2. บริจาค ณ จุดรับบริจาค ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่ อาคาร ภปร, อาคาร วชิรญาณวงศ์, 

ศาลาทินทัต หรือ ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แก่ อาคาร อปร และ อาคาร อานันทมหิดล 

3. ต่างจังหวัด ร่วมบริจาค – ขอรับเข็มวันอานันทมหิดล ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลประจำจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ

4. การออกรับบริจาค โดยกลุ่มนิสิตแพทย์จุฬาฯ (ในปีนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19) โดยปกตินิสิตแพทย์จุฬาฯ จะออกรับบริจาคในระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2563 ตามสถานที่ต่างๆ ณ ศูนย์การค้า ธนาคาร และ โรงพยาบาลต่างๆ ใน กทม. 

 

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการยังได้เปิดการสั่งจองเสื้อยืดที่ระลึก โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนต่างๆ ของโครงการอีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้..

 

1. โอนเงินเพื่อสั่งจองเสื้อยืด ตัวละ 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง แบบลงทะเบียน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4

2. ลงทะเบียนผ่านทาง https://zfrmz.com/apQulfMeqopUmO1ZBGJQ โดยจะเริ่มจัดส่งเสื้อ

ในวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2563 

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ได้ที่ Facebook Fan page www.facebook.com/anandamahidol.day สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02 256 4183 หรือ 02 256 4462 เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'