รู้ทัน..พร้อมรับมือโรคที่มากับหน้าฝน 


เพิ่มเพื่อน    


    นพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เผยว่า โรคติดต่อที่พบบ่อยในฤดูร้อนและฤดูฝน โรคติดเชื้อจากทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ (influenza) ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่พบบ่อยคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, สายพันธุ์ B และสายพันธุ์ C แต่ที่เป็นสาเหตุในคนที่พบบ่อยคือ สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ผู้ป่วยจะมีอาการที่สำคัญคือ มีไข้สูงฉับพลันทันทีทันใด มีไข้สูงลอยเกินกว่า 39-40 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3-4 วัน ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ จาม คัดจมูก มีน้ำมูก 
    คุณหมอกล่าวว่า การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไป คือ ติดต่อโดยการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือจาม และการสัมผัสมือหรือสิ่งของต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย โรคมีระยะฝักตัวประมาณ 1-3 วัน ระยะติดต่อผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนมีอาการ จนถึง 7 วันหลังรับเชื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวบางรายจะหายภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่บางรายมีอาการนานกว่านั้น วิธีแยกอาการไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดา สังเกตได้คือไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงและเป็นนานกว่าไข้หวัดธรรมดา
    สำหรับคนไข้บางรายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ ปอดอักเสบหรือปอดบวม หรือถ้ารุนแรงมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะที่ 2-3 หรือเด็กที่รับประทานยาแอสไพรินมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ใหญ่ที่รับประทานยากดภูมิมาเป็นระยะเวลานาน การรักษาไข้หวัดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ให้การรักษาตามอาการ เนื่องจากเป็นการติดเชื้อไวรัส แต่มีผู้ป่วยบางรายที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต้านไวรัสก็สามารถให้ยาต้านไวรัสได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือกลุ่มที่อาการค่อนข้างรุนแรง  
    ส่วนการป้องกันที่สำคัญคือ การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรครุนแรงหรือเป็นอันตราย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการให้วัคซีนฟรีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ร่วมกับการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด.


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร