ส.ส.ฝ่ายค้านยื่น 'ชวน' ขวาง 'สุชาติ ' นั่งปปช. จี้ถอนตัวแสดงสปิริตหลังคุณสมบัติส่อขัดรธน.


เพิ่มเพื่อน    

5 มิ.ย.63 - นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส. พรรคพลังปวงชนไทย รับหนังสือจาก นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย และนายทรรศนัย ทีน้ำ รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ขอคัดค้านการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 ให้ความเห็นชอบ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ

นายปิติพงศ์ กล่าวว่าขอเรียกร้องให้นายสุชาติ แสดงความรับผิดชอบโดยยึดหลักแห่งคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ถอนตัวออกจากการรับการสรรหาการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 

ขณะที่นายนิคม บุญวิเศษ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาต่อไป.


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก