สนพ.ชี้ราคาก๊าซธรรมชาติช่วงเมษายนปรับตัวลดลง


เพิ่มเพื่อน    

6 มิ.ย. 2563 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเดือนเมษายน มีการปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม ตามรอบของสัญญาฯ โดยสะท้อนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่วนราคา Spot LNG เดือนเมษายน 2563 ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย จากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในยุโรปที่อยู่ในระดับต่ำ

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
ราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 233.0334 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 4.6886 บาท/ล้านบีทียู โดยสะท้อนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับแหล่งก๊าซฯ หลายแหล่งปรับราคาตามรอบของสัญญาฯ ส่วนราคา Spot (การซื้อขาย Liquefied Natural Gas หรือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่มีการส่งมอบเป็นรายเที่ยวเรือ โดยราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดตามช่วงเวลานั้นๆ) เฉลี่ยเดือนเมษายน 2563 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 1.083 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.162 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

สถานการณ์ราคา Spot LNG (18 – 22 พฤษภาคม 2563) ราคา Spot LNG เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.217 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ 2.178 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีที จากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในยุโรปที่อยู่ในระดับต่ำ และความสามารถในการรองรับก๊าซเข้าถังกักเก็บมีจำกัด ทำให้เที่ยวเรือ Spot LNG ภูมิภาคแอตแลนติกต้องปรับเส้นทางการมาส่งมอบในภูมิภาคแปซิฟิกแทน ปริมาณความต้องการ LNG ทั่วภูมิภาคยังคงไม่ฟื้นตัว ล่าสุดบริษัท Qatargas ยืนยันจะไม่มีการปรับลดการผลิต จึงมีอุปทานเข้ามาในตลาดของกาตาร์มากขึ้น ทำให้ราคา Asian Spot LNG ปรับลดลงต่อเนื่อง

ราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม.จากสถานีแม่)ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 (ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. วันที่ 19 และ 25 มีนาคม 2563) รถยนต์ส่วนบุคคล ราคา 15.31 บาท/กิโลกรัม รถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาท/กิโลกรัม สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่มากที่สุด ราคา 19.31 บาท/กิโลกรัม (ไม่รวมภาษี อบจ.) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 2,955 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 121.00 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 436 สถานี (สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 417 สถานี)


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'