โควิด-19 ต้นเหตุทำคนเตะฝุ่นประชาชนหวังภาครัฐเพิ่มการจ้างงาน


เพิ่มเพื่อน    


7 มิ.ย. 2563 สถานการณ์ด้านแรงงานปี 2563 กรณีปัญหาการว่างงาน ตกงาน และถูกเลิกจ้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว นอกจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้ว  การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน   “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน”  จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

 1. ประชาชนคิดว่าสาเหตุของ แ มาจากเรื่องอะไร? 
อันดับ 1    การแพร่ระบาดโควิด-19     88.18%
อันดับ 2    เศรษฐกิจไม่ดี                 74.03%
อันดับ 3    ปิดกิจการ                       46.22%
อันดับ 4    ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม    45.35%
อันดับ 5    เลือกงาน            21.12%

 2.  ประชาชนคิดว่า “การว่างงาน” ทำให้เกิดปัญหาอะไร? ตามมาบ้าง
อันดับ 1    หนี้สิน                             88.91%
อันดับ 2    ความเครียด/สุขภาพจิต        85.73%
อันดับ 3    ปัญหาความยากจน                73.48%
อันดับ 4    ปัญหาครอบครัว                  73.29%
อันดับ 5    ปล้น จี้ ชิงทรัพย์                  67.60%
อันดับ 6    ฆ่าตัวตาย                          60.08%
อันดับ 7    การคดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น    52.75%
อันดับ 8    ทุจริต/คอรัปชั่น    42.82%

3. กรณี “วิกฤตว่างงาน” ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร? 
อันดับ 1    การจ้างงานจากภาครัฐ                71.00%
อันดับ 2    มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี    63.82%
อันดับ 3    ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ    58.58%
อันดับ 4    ฝึกอาชีพ                              54.22%
อันดับ 5    หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ              44.91%
                                                                                      
  สวนดุสิตโพล


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"