COVID-19 ภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน14 วัน


เพิ่มเพื่อน    

7 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จังหวัดภูเก็ต  ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 6 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 224 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 12,331ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.84 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,503 ราย พบเชื้อ 189 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.52 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 ราย

จากการเผ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 793 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและอยู่ระหว่างรอผล 542 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 รายคิดเป็นร้อยละ 0.9

จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 14 วัน (รายล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2563) ซึ่งยังคงวางใจไม่ได้ จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการลง มีการปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็นตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น.  มีการแนะนำมาตรการการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) ในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่นห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส การดูแลสุขภาพ สันทนาการต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ สวนสัตว์  นวดและสปา และอยู่ระหว่างเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 4

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการผ่อนคลายมาตรการเข้า – ออก จังหวัดมากขึ้น รวมทั้งรถโดยสารเริ่มเปิดให้บริการระหว่างจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์เดินทางลงทะเบียนในระบบ Phuket Smart Check-in
และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาความสะอาด การให้สถานประกอบการใช้ Platform ไทยชนะ และให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และสามารถติดตามได้หากพบผู้ติดเชื้อ   รวมทั้ง   ยังคงต้องการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย และขอเชิญประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอชนะ สำหรับเก็บข้อมูลการเดินทางและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID – 19 ได้ด้วยตัวเอง


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'