ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกัน 16 วัน เริ่มเปิดสถานที่ท่องเที่ยว-ชายหาด


เพิ่มเพื่อน    


9 มิ.ย.63- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 8 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 224 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย   1 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 12,506ราย พบเชื้อ 227 ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.81 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,592ราย พบเชื้อ 189 ราย   คิดเป็นร้อยละ 2.49 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 37 ราย จากการเผ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 879 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและอยู่ระหว่างรอผล 407 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9

จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 16 วัน (รายล่าสุดวันที่  24 พฤษภาคม 2563) ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่

ทั้งนี้  รัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการลง ปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็นตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น. มีการแนะนำมาตรการการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) ในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่นห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สันทนาการต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ สวนสัตว์  นวดและสปา

โดยวันนี้จังหวัดภูเก็ตเริ่มเปิดสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาดต่างๆ  สำหรับการผ่อนคลายมาตรการเข้า – ออกจังหวัด รวมทั้งเปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์เดินทางลงทะเบียนในระบบ Phuket Smart Check-in และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาความสะอาด การให้สถานประกอบการใช้ Platform ไทยชนะ และให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และสามารถติดตามได้หากพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังคงต้องการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย    1 - 2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย และขอเชิญประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอชนะ สำหรับเก็บข้อมูลการเดินทางและประเมินความเสี่ยงในการ  ติดเชื้อ COVID – 19 ได้ด้วยตัวเอง.
 


ลองถึงขั้น "นายกฯ" ลงมาสั่งเองให้ตำรวจอายัดศพ "นายจารุชาติ มาดทอง" ที่เชียงใหม่ ไปชันสูตรให้ละเอียดอีกครั้ง ว่าการตาย "ปุบปับ" นั้น.......ตายด้วยมอไซค์ชนกัน เป็นอุบัติเหตุจริงๆ หรือมีหลักฐานอื่นใด บ่งชี้ว่า ตายแบบ "มีเงื่อนงำ"?    

นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'
'อัยการ-ตำรวจ' เริงเมือง