กล้า!'กรณ์'ซุ่มทำนโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกร 40 เท่า ชูยุทธศาสตร์เกษตรทันสมัย


เพิ่มเพื่อน    

9 มิ.ย.63- นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุถึงสามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องกำจัดเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร คือ 1. เสี่ยงราคาไม่ดี 2. เสี่ยงไม่มีคนซื้อ 3. เสี่ยงผลผลิตไม่ดี

โดยนายกรณ์ และทีม 'กล้า' ได้เข้าเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนชุมพวง โคราช ซึ่งมีชาวบ้านเป็นสมาชิก 219 ครัวเรือน รวมตัวกันปลูก ‘หญ้าเนเปีย’ เพื่อขายให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  (เป็นนโยบายที่ดีมากของรัฐบาล) หญ้านี้จะถูกนำไปหมักเพื่อผลิตก๊าซ และนำก๊าซไปผลิตไฟฟ้า

โครงการนี้ถึงแม้เป็นโครงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน แต่ผู้ได้รับประโยชน์เต็มๆคือ "เกษตรกร"  และสามารถตอบโจทย์ความเสี่ยงที่พูดถึงตอนต้นได้หมดทั้งสามข้อ

ทางโครงการจะมีสัญญารับซื้อที่ราคา และปริมาณที่ตายตัว มีการแบ่งหุ้นโรงไฟฟ้าให้ฟรี 10% และยังมีส่วนแบ่งรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนอีกเป็นหลักหลายสิบล้าน

เราได้ลองคำนวณรายได้เกษตรกร จากการเปลี่ยนจากการปลูกข้าว เป็นหญ้าเนเปีย พบว่า.. จากแทบไม่มีกำไรจากการขายข้าว พวกเขาจะได้กำไรถึง 25,000 บาทต่อไร่ต่อปี จากการขายหญ้าเนเปีย และนี่คือ ชาวนาจะมีรายได้มากกว่าเดิม 40 เท่า!

“ไม่จบแค่นี้นะครับ.. โครงการนี้ใช้น้ำเสียจากโรงแปรรูปมันสำปะหลัง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปัญหาเรื่องมลพิษต่อชาวบ้านอย่างมาก ดังนั้นนอกจากการแยกก๊าซจากนํ้าเสียมาใช้แล้ว นํ้าที่ผ่านกระบวนการนี้จะเป็นน้ำที่มี nitrogen สูง เหมาะกับการปลูกหญ้าเนเปียเป็นอย่างมาก ผลโดยรวมจึงเป็นบวกในทุกมิติ ตามที่เขาเรียกว่า Circular Economy อย่างแท้จริง” นายกรณ์ กล่าว

หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า ประเทศไทยเรามีความโดดเด่นอย่างมากด้านการเกษตร เรามีวัตถุดิบมากมายที่เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างถูกยุทธศาสตร์และกลวิธีแล้ว จะทำให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกมาก  และนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต้องให้ความสำคัญกับการกระจายฐานการผลิตไปให้ใกล้กับแหล่งผลิตการเกษตร แต่ละหน่วยอาจจะเล็กลง แต่จะมีประโยชน์จากการกระจายโอกาส กระจายความเจริญ และลดเส้นทางขนส่ง

“ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือหนึ่งในแนวทางของทีม "กล้า-เกษตร" กับยุทธศาสตร์ #เกษตรทันสมัย ด้วยการผสมผสานระหว่างภาคเกษตรกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนครับ” นายกรณ์ย้ำในตอนท้าย.
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน