'ชวน'ยันกระบวนการเลือก'สุชาติ'ถูกต้อง!


เพิ่มเพื่อน    

10 มิ.ย.2563 - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.เป็นการประชุมที่สืบเนื่องมาจากการที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้มีหนังสือสอบถามถึงความถูกต้องในกระบวนการสรรหาและเสนอชื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้ยืนยันกลับไปว่ากระบวนการสรรหาชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นายชวนยืนยันว่า เป็นการรับรองการประชุมเมื่อวันที่ 9มิ.ย. ไม่ได้พิจารณาประเด็นใหม่ โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นแล้วและส่งให้วุฒิสภาดำเนินการลงมติเห็นชอบ

เมื่อถามว่าการประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่  9 มิ.ย.เป็นการยืนยันใช่หรือไม่ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไม่ได้เป็น ส.ส.และ ส.ว. นายชวน กล่าวว่า ประธานวุฒิสภาขอให้คณะกรรมการสรรหายืนยัน แต่การประชุมคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแค่ว่ากระบวนการสรรหาตั้งแต่เริ่มต้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้ว โดยไม่ได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้ เพราะความคิดเห็นในเรื่องคุณสมบัติได้ผ่านไปแล้ว จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการได้

เมื่อถามว่าเรื่องนี้ควรให้ได้ข้อยุติโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ทุกอย่างผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาไปแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับประธานวุฒิสภา.
 


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก