เตรียมเฮ!ศบค.จ่อยกเลิกเคอร์ฟิว15มิ.ย.แต่ยังคุมสถาบันเทิง คารโอเกะ โรงเบียร์ อาบอบนวด


เพิ่มเพื่อน    


12 มิ.ย.63 -พ.ทวีศิลป์  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า  สำหรับมาตรการผ่อนคลายซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. โดยมีการยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถาน  แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก น้ำและอากาศ  ส่วนการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น การเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ  หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  โรงเรียนนอกระบบและโรงเรียนกวดวิชาสามารถดำเนินการได้   รวมถึงการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ถ้ามีการจัดเตรียมได้เร็วสามารถเปิดได้ในสัปดาห์หน้า และการใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐจัดอบรม สัมมนา หลักสูตรที่หน่วยงานนั้นจัดขึ้น

นพ.ทวีศิลป์  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมและกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 และจะมีผลในวันที่ 15 มิ.ย.เช่นเดียวกันนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ การจัดประชุม อบรม สัมมนาจัดนิทรรศการ งานพิธี จัดเลี้ยง แสดงดนตรี หรือการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ อนุญาตให้มีการดำเนินการ แต่กำหนดว่าต้องมีหลักเกณฑ์จัดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน รวมถึงงานจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ การเปิดตัวสินค้า การกวดแข่งขันกีฬา  ให้ยืน-นั่งห่างกัน 1 เมตร และงานดนตรี คอนเสิร์ต อนุญาตให้มีการดำเนินการ แต่ให้ใช้หลักเกณฑ์พื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน  รวมถึงการบริโภคสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม และร้านอาหาร และสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้รับการผ่อนคลายก่อนหน้านี้ ยกเว้นในส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ ขณะที่สถานพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ และสถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน สถานที่ดูแล สถานที่พำนักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้กับเด็กหรือผู้สูงอายุ  อนุญาตให้ดำเนินการแต่มีหลักเกณฑ์เด็กเล็กต้องมีพื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อคน ผู้สูงวัยต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้  สำหรับศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เปิดให้บริการเป็นรอบ ในส่วนของกิจการถ่ายภาพยนตร์  วีดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ทีมงานไม่เกิน 150 คน และผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

นพ.ทวีศิลป์  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และสันทนาการที่ได้รับการผ่อนคลาย คือ  การอบตัว อบสมุนไฟ  อบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย  แต่เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว หากเป็นห้องรวมให้ควบคุมผู้ใช้บริการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน ยกเว้นในส่วนของสถานบริการกิจการอาบน้ำ  สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ  ขณะที่การออกกำลังแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง จำกัดการรวมกลุ่มกำหนดพื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคน และรวมกันไม่เกิน 50 คน สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะติดตั้งชั่วคราวและมีพื้นที่สัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บานลม ในส่วนของสวนน้ำคิดหลักเกณฑ์ 4 ตารางเมตรต่อคน สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย หรือลานกีฬาเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทการกีฬา สามารถจัดการแข่งขันและถ่ายทอดการแข่งขันได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ราชการกำหนด รวมถึงให้เปิดตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เฉพาะในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และศูนย์คอมมูนิตี้มอลล์  

นพ.ทวีศิลป์  กล่าวว่า  สำหรับการขนส่งข้ามจังหวัดนั้น เครื่องบินสามารถดำเนินการได้โดยให้มีผู้โดยสาร เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะการเดินทางในประเทศใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง แต่ความเสี่ยงติดเชื้อต้องนั่งติดกันถึง 2 ชั่วโมงและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในส่วนของรถโดยสารนั้นให้มีผู้โดยสาร 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกมาตรการต้องยึดหลักการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนที่มีคำถามว่า การติดเชื้อภายในประเทศน้อยลงเรายังจำเป็นต้องลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือไม่  ตอนนี้ไม่มีที่ใดในโลกปลอดภัย แม้ประเทศไทยจะแพร่เชื้อภายในเป็นศูนย์มา 18 วันแล้ว แต่ถ้าเราเปิดการเดินทางโอกาสเสี่ยงก็จะสูงขึ้น แอพพลิเคชั่นไทยชนะจึงยังมีความสำคัญ และนายกฯเน้นย้ำให้ใช้ อีกทั้งวันนี้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการไอโอเอส สามารถดาวน์โหลดแอพฯดังกล่าวแล้วได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนอยากฝากวันนี้ คือ มาตรการควบคุมหลัก คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด และที่เพิ่มเข้ามาคือจัดไปไทยชนะ.

 


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!