ศรีสุวรรณจ่อนำชาวระยองค้าน มท. ถอนสภาพที่ดิน 198 ไร่ให้นายทุนเอกชน


เพิ่มเพื่อน    

 

14 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีความพยายามที่จะใช้อำนาจตาม ม.8 วรรคสอง (1)(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ต.บ้านแลง ต.เชิงเนิน และ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจำนวนกว่า 198 ไร่ ตกไปอยู่ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ของบริษัทเอกชนโดยสมบูรณ์นั้น

กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวชาวบ้านทั้ง 3 ตำบลยังใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งประมงหาสัตว์น้ำมาบริโภคเลี้ยงชีพ เพราะที่ดินส่วนใหญ่เป็นคลองและลำรางสาธารณะ ซึ่งสามารถปรับปรุงใช้เป็นทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวบ้านในช่วงฤดูแล้งได้ ฯลฯ การที่จะเพิกถอนที่ดินสาธารณะดังกล่าวแล้วให้นายทุนเอกชนเข้ามายึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์และห้ามชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนั้น เมื่อคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2562 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เคยแถลงในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า “จะไม่ดำเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ให้กับภาคเอกชนโดยเด็ดขาด” แต่ทว่ากลับมีความพยายามของข้าราชการในจังหวัดระยอง พยายามใช้อำนาจในการรวบรัดชงเรื่องผ่านกรมที่ดิน เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินดังกล่าวไปให้นายทุนเอกชนเสีย ทั้งๆที่ยังมีชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านอยู่อย่างเข้มแข็ง และยังใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาว ต.บ้านแลง ต.เชิงเนิน และ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง จะได้ร่วมกันเดินทางไปยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ตามกฎหมายเพื่อคัดค้านการถอนสภาพที่ดินสาธารณะดังกล่าว ซึ่งหากมีการเดินหน้าเพิกถอนที่ดิน จะได้ใช้เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ต่อไป โดยสมาคมฯและชาวบ้านจะเดินทางไปยื่นหนังสือในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน(ตึก กพร.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน