'บิ๊กแป๊ะ'สั่งปรับแผนเป็นจุดตรวจความมั่นคงรับมือผ่อนคลายระยะ 4


เพิ่มเพื่อน    

 

14 มิ.ย.63 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มี คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 4) และข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 10) ลง 12 มิ.ย.63 ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.63 พร้อมทั้งมีมาตรการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ การดำเนินกิจกรรมบางอย่าง และ ว.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.35/1680 ลง 12 มิ.ย.63 สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการและถือปฏิบัติ นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./ผอ.ศปม. ตามประกาศ ข้อกำหนด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูแล และกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติในทุกพื้นที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การฉกฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชน ผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรม กิจการ ร้านค้า สถานประกอบการ สนามกีฬา โรงแรม ต่าง ๆ เป็นอย่างดี

รอง โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ผบ.ตร. ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ทุกพื้นที่ โดยให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นบำรุงขวัญกำลังใจ พร้อมลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.63 เป็นต้นไปให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เป็นจุดตรวจความมั่นคง และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ พร้อมให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและฝ่ายสืบสวน เพื่อออกตรวจพ้นที่และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง รวมทั้งกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่เป็นการซ้ำเติมประชาชนและกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและสังคม เช่น การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรวมกลุ่มแข่งรถในทาง ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น ขับรถในขณะเมาสุรา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ หรือความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลการปฏิบัติอย่างมีรูปธรรม

ทั้งนี้ ให้ออกคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดสืบสวนหาข่าวไว้โดยกำหนดจำนวนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของทางราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกตรวจติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่หรือสถานประกอบการ การทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนคลาย โดยเฉพาะกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 4 ว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร หากพบว่ายังมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมตามสมควรแก่กรณี


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"