COVID-19 ภูเก็ต ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ติดต่อกัน 21 วัน


เพิ่มเพื่อน    


เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2563  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 13 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 224 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย  1 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 13,286 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.7 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,809 ราย พบเชื้อ 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.42 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 ราย

จากการเผ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,442 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและอยู่ระหว่างรอผล 634 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9

จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา21 วัน (รายล่าสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563) ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่

ทั้งนี้  รัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการลง ให้ยกเลิกเคอร์ฟิวและให้เปิดสถานบริการได้เพิ่มขึ้นจนเกือบสู่ภาวะปกติ มีผล 16 มิถุนายน 2563 มีการแนะนำมาตรการการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) ในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ

โดยจังหวัดภูเก็ตเริ่มเปิดสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาดต่างๆตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำหรับการผ่อนคลายมาตรการเข้า – ออกจังหวัด ประชาชนสามารถ เดินทางเข้า – ออก ได้โดยไม่จำกัดกลุ่ม มีการเปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด เปิดท่าเรือให้ลูกเรือคนไทยสามารถกลับขึ้นฝั่งได้
เปิดบริการท่าอากาศยานภูเก็ตตามความเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางท่าอากาศยานกำหนด

สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนต้องเข้าอยู่สถานที่กักกันที่รัฐบาลจังหวัดจัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา14 วัน

จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์เดินทางลงทะเบียนใน เว็บไซด์ www.gophuget.com และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาความสะอาด การให้สถานประกอบการใช้ Platform ไทยชนะ และให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและสามารถติดตามได้หากพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย และขอเชิญประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอชนะ สำหรับเก็บข้อมูลการเดินทางและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID – 19 ได้ด้วยตัวเอง


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก