พรบ.งบปี64เข้าสภาสัปดาห์หน้า เปิดให้ฝ่ายค้านชำแหละ3วัน


เพิ่มเพื่อน    

15 มิ.ย. 63 - ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมสภาฯ ในวันที่ 17 มิ.ย.เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 - 21.00 น. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย 63 ในวาระ 2 และวาระ 3  โดยมีคณะกรรมาธิการฯ สงวนความเห็น และแปรญัตติ 19 แ ละมีส.ส.แสดงความจำนงขออภิปรายจำนวน 30 คน  ซึ่งหากฝ่ายค้านใช้เวลาอภิปราย 10 ชั่วโมง การพิจารณาน่าจะแล้วเสร็จในวันเดียว เนื่องจากมีการอภิปรายกันตั้งแต่มาตรา 1 ชื่อร่าง ส.ส.ทั้งนี้แสดงความสนใจแปรญัตติในมาตรา 4 กันเป็นจำนวนมากถึง 30คน  นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในมาตราอื่นด้วย แต่ไม่มีการแก้ไขในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม รวมถึงจำนวนงบ 8.8 หมื่นล้านบาทก็ยังเหมือนเดิม   

ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2664  จะเข้าที่ประชุมสภาฯ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะต้องแจ้ง ส.ส. ล่วงหน้าให้เตรียมความพร้อม 3 วัน คือวันพุธ พฤหัสฯ ศุกร์ (24-26 มิ.ย.) เพื่อไม่ให้ไปนัดหมายภารกิจอื่น.