ปธ.ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทย ลั่นเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหา


เพิ่มเพื่อน    

15 มิ.ย.63 - นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย การกระจายอำนาจการปกครองให้ท้องถิ่นได้บริหารตนเองเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง มีการกำหนดในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่ช่วงที่ผ่านมาเรากลับว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่การยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถ้าเราคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหาเราสามารถหาได้ ขณะเดียวกันเราต้องยึดหลักให้ท้องถิ่นปกครองดูแลตัวเองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น การทอดเวลาออกไปไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม การปล่อยเวลาให้ล่าช้าออกไปไม่ได้เป็นประโยชน์ของประเทศ และระบอบประชาธิปไตย


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'