'ไพศาล' โพสต์รูป 'พ่อใหญ่จิ๋ว' อายุเข้าใกล้ 90 ปีแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

17 มิ.ย.63 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุรรณ ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่า  ลุงจิ๋วในวันนี้ อายุใกล้ๆ90 ปีแล้ว แต่ก็ยังแข็งแรง

ลุงจิ๋วต่อสู้ กับความแตกแยกแตกสามัคคีในชาติที่ถึงขั้นเป็นสงครามกลางเมือง จนถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ลุงจิ๋วต่อสู้ กับภัยคุกคาม ตามแนวชายแดนโดยรอบประเทศไทย จนถูกกล่าวหาว่าเป็นญวน

ความจริงท่านเป็นชาววัง เติบโตในวังคือวังบูรพาของราชตระกูลยุคล ไม่ใช่คนไม่มีหัวนอนปลายตีนหรือเป็นลูกต่างด้าวต่างแดนอะไรทั้งสิ้น

ลุงจิ๋วมีบทบาทสำคัญมากในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศไทยในยุคนั้น นั่นเพราะ ลุงจิ๋วมีสติปัญญาความสามารถ ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย และพระราชดำริต่างๆที่ทรงพระราชทาน มาประพฤติปฏิบัติจนเป็นมรรคผล

บ้านเมืองของเราจึงกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็น และปลอดภัยจากไฟสงคราม

หลักนโยบาย"เมตตา-สามัคคี-ปรองดอง"นั้น คือหลักธรรม เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเอง.


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก