ความล่มสลายของ "ปิยบุตร"


เพิ่มเพื่อน    

    คณะก้าวหน้า ดูจะล้ำหน้ามากไปหรือเปล่า
    น่าจะถึงเวลาที่ต้องพิจารณากันอย่างจริงจังแล้ว 
    "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" ฝ่าฝืนคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จากคดียุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่?
    ย้อนกลับไปดูคำพิพากษาในตอนท้ายระบุว่า
    "ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (๗ ต่อ ๒) วินิจฉัยว่าเมื่อสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องแล้ว จึงต้องสั่งห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ หรือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง"
    ฉะนั้นขอบเขตการห้ามจึงเป็นเรื่องของการห้ามไปจดทะเบียนพรรคการเมือง และเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองในกำหนด ๑๐ ปีเท่านั้น 
    ทั้ง ๓ คนนี้ยังสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆ ได้ตามปกติ 
    เขาถึงได้ตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมาเพื่อเคลื่อนไหว ล่าสุดจะส่งคนลงสมัครในสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ในนามอิสระ ไม่สังกัดพรรค ซึ่งสามารถทำได้ 
    นั่นคือเส้นทางที่ ๓ คนนี้เดิน 
    พยายามสร้างเครือข่ายในภูมิภาคก่อน ซึ่งยังมีเวลาเหลือเฟือ เพราะทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์ ๑๐ ปี 
    หากจะกลับเข้ามาในเส้นทางของอำนาจ ๙ ปีจากนี้คือการรวบรวมไพร่พล 
    แต่...ดูเหมือนว่า บางคนรอไม่ไหว "ปิยบุตร แสงกนกกุล" อยู่ในภาวะเสพติดการชุมนุมอย่างรุนแรง 
    พยายามจุดเชื้อการชุมนุมในประเทศ ด้วยการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ เป็นข่าวสารที่เข้มข้นไปด้วยการชุมนุมในประเทศต่างๆ 
    โดยเฉพาะฝรั่งเศส
    ในประเทศเราได้ยิน "ปิยบุตร" และคณะตั้งคำถามว่า มีกองทัพไว้ทำไม 
    ล่าสุดมี ส.ว.ไว้ทำไม 
    "ปิยบุตร" แสดงทัศนะต่อการชุมนุมของบรรดาแพทย์-พยาบาล ที่กรุงปารีส ในลักษณะที่คล้ายไทย แต่ยกระดับไปมากกว่าเดิม 
    "ถ้าประชาชนยอมสละเสรีภาพ ยอมสละทรัพย์สินเพื่อ “รัฐ” ด้วยหวังว่า “รัฐ” จะคุ้มครองดูแลเรา เมื่อ “รัฐ” ไม่ได้ทำภารกิจเช่นว่า แต่มุ่งปกป้องคุ้มครองจัดหาทรัพยากร อำนาจ ประโยชน์โพดผลให้แก่คนไม่กี่คน เช่นนี้ เราจะมี “รัฐ” ไปทำไม? เราจะเสียสละให้ “รัฐ” ไปทำไม?."
    ครับ...ถ้าไปไกลถึงขั้นที่ว่า มี "รัฐ" ไว้ทำไม ก็คือว่าถึงที่สุดในความล่มสลายทางความคิดของ "ปิยบุตร" แล้ว 
    "รัฐ" กับ "รัฐบาล" มีความหมายต่างกัน และ "ปิยบุตร" ก็รู้ดี  
    ประเทศจะเลวจะดี อยู่ที่รัฐบาลบริหาร ประเทศล่มจม รัฐบาลต้องรับผิดชอบ 
    รัฐบาลเลวก็ไม่ควรมี ไม่รู้จะมีไปทำอะไร 
    แต่การบอกว่า จะมี "รัฐ" ไปทำไม ถ้าไม่มี "รัฐ" จะไปอยู่ที่ไหน 
    เพราะรัฐคือดินแดนที่ประกอบด้วย ประชากร รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย
    เมื่อวันนี้ไปไกลถึงขั้น มี "รัฐ" ไว้ทำไม ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปยัง "ปิยบุตร" ว่า
    แล้วคุณจะไปอาศัยในนรกขุมไหน?. 


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'