ตุ๊กตาพูดได้คลายเหงาผู้สูงอายุ


เพิ่มเพื่อน    

    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP : ไอแทป) ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญภายใต้  “โครงการชนชราแห่งอนาคต” จากบริษัท FABLAB ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการร้านมัลลิกา กิ๊ฟชอป จ.สุพรรณบุรี ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบ Internet of Things หรือ IoT มาปรับใช้กับตุ๊กตาอัดเสียง ทำให้ได้โปรแกรมต้นแบบระบบอัดเสียงภายในตุ๊กตา ซึ่งเป็นสินค้าแฮนด์เมด เย็บมือ และเป็น niche market หรือตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับช่วยคลายเหงาและเป็นเพื่อนแก่ผู้สูงอายุ หนุนเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของ SME หยิบเอาโอกาสความท้าทายในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


    นางสาวกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ บริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด (FABLAB Thailand) ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP สวทช. เปิดเผยว่า “โครงการชนชราแห่งอนาคต” ที่ดำเนินการโดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ มีส่วนที่ช่วยจุดประกายหรือไอเดียให้กับผู้ประกอบการได้มีโอกาสแปลงแนวคิดและข้อมูลที่มีสู่ต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย หรือเห็นประเด็นอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ก่อน COVID-19 มีทิศทางชะลอตัวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  ตลอดจนไม่มีปัจจัยสนับสนุนในแง่โครงสร้างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการจับตลาดในกลุ่มการให้บริการ (การดูแล-รับส่ง)  อสังหาริมทรัพย์ มากกว่าการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรมเฉพาะ 
    ทั้งนี้ ในกลุ่มที่พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมากจะอิงไปทางกลุ่ม Health-Wellness มากกว่าเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มผู้สูงวัย และการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) หรือ “อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง” จะเป็นที่ต้องการและได้รับความสนใจมากขึ้น โดยระบบ IoT จะกลายมาเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานทั้งในฝั่งของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ด้วยความสามารถใหม่ๆ ที่แก้ไขปัญหาเดิมๆ ของระบบ IoT อย่างครอบคลุม
    ผู้ประกอบการในโครงการชนชราแห่งอนาคต นางสาวมัลลิกา สงเคราะห์ เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์ OTOP จากร้านมัลลิกา กิ๊ฟชอป เปิดเผยว่า ตุ๊กตาแบรนด์ Mullika เป็นงานแฮนด์เมดผลิตภัณฑ์ OTOP ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ออกแบบตัดเย็บจากผ้าหลากหลายชนิด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ ฝีมือตัดเย็บอันประณีต ทำให้ตุ๊กตา Mullika มีหลากหลายรูปแบบและประเภทที่เน้นเอกลักษณ์ คุณค่า และภูมิปัญญา จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มีการออกแบบที่ร่วมสมัย และประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายตามความต้องการ ไม่ว่าจะใช้ตกแต่งบ้าน ตกแต่งรถ เป็นของเล่นเด็ก หรือของขวัญของฝาก 


    โดยจุดเริ่มต้นของการขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรม ITAP สวทช. มาจากความต้องการพัฒนาระบบอัดเสียงภายในตัวตุ๊กตาที่สามารถบันทึกเสียงบุคคลในบ้านเพื่อแจ้งเวลา แจ้งเตือน และโต้ตอบพื้นฐาน และในอนาคตสามารถที่จะใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลภายในครอบครัวผ่านเทคโนโลยีระบบ IoT เพื่อพัฒนาตุ๊กตาให้สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ช่วยคลายความเหงา ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย ด้วยเหตุนี้จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการชนชราแห่งอนาคต เพื่อมุ่งหวังพัฒนาระบบอัดเสียงภายในตัวตุ๊กตาดังกล่าว โดยได้นำเทคโนโลยีระบบ IoT มาใช้ และผนวกเข้ากับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการด้านจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุด ผลที่ได้คือ สามารถพัฒนาโปรแกรมต้นแบบระบบอัดเสียงภายในตุ๊กตา ที่สามารถบันทึกเสียงบุคคลในบ้านเพื่อแจ้งเวลา แจ้งเตือน ตามความคาดหวัง และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ IOT เข้ามาช่วยต่อยอดให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการโต้ตอบระยะไกลทั้งภายในและภายนอกประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังต่อไป.


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ