ในหลวงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่รพ.ยะลา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19


เพิ่มเพื่อน    

23 มิ.ย.63-ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นพ.บรรยง  เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลยะลา   เป็นผู้รับมอบของพระราชทาน

สำหรับเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) ที่ทรงพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน ๕๘ แห่ง รวมโรงพยาบาลยะลา ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อโรงพยาบาลทุกแห่งและผู้ป่วยทั่วประเทศที่จะได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความปลื้มปีติยังประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยโรงพยาบาลยะลาจะได้นำเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) ไปใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก