สช.เตรียมชงรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 4,000 ล้าน ช่วยเหลือ รร.เอกชน 


เพิ่มเพื่อน    


25มิ.ย.63-นายอรรถพล   ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.)  กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 6/2563 ที่มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมยังได้รายงานว่า สช.ได้ดำเนินการขอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน จำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สช.ยังได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยศูนย์ดังกล่าวได้ตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สช. เป็นต้น ซึ่งมีคณะทำงานจำนวนกว่า 1,000 คณะ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วกว่า ร้อยละ 50 พบปัญหาหลายเรื่อง เช่น โรงเรียนเอกชนหลายแห่งเลิกกิจการแล้วแต่ไม่แจ้งมายัง สช., โรงเรียนเอกชนหลายแห่งย้ายที่อยู่ แต่ไม่มีได้มีการแจ้งขออนุญาต เป็นต้น ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอให้ สช.ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ตนคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาได้

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรายงานเรื่องการแก้ปัญหาครูต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อมาทำการสอนในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ยังมีส่วนของนักเรียนนานาชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทยด้วย ซึ่ง สช.ได้เสนอ รมว.ศธ. เพื่อลงนามถึงกระทรวงต่างประเทศ เพื่อดูแลครูกลุ่มนี้ และ รมว.ศธ. ยังได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ศธ. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้กองทุนสงเคราะห์ ได้รายงานว่า ได้พิจารณาจ่ายเงินกู้ตามเงื่อนไขไปแล้ว วงเงิน 261 ล้านบาท และยังมีเงินพอที่จะให้ครูเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนสามารถยื่นขอกู้ได้ด้วย“เลขาฯ กช.กล่าว
 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา