ทส. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน มอบถุงยังชีพต้านภัยโควิด-19 เตือนปชช.ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก


เพิ่มเพื่อน    

24 มิ.ย.63 - นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ชุมชนประดิษฐ์เจริญ ซอยเลียบคลองภาษีเจริญ เขตหนองแขม กทม. มอบถุงยังชีพ ภายใต้กิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” จำนวน 350 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เขตหนองแขมและพื้นที่ใกล้เคียง รวม 9 พื้นที่

ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด โดยมีนายสุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตหนองแขม นางดวงเดือน เอี่ยมสะอาด ประธานชุมชนประดิษฐ์เจริญ และ น.ส.วรรษิตา อาศัยศาสน์ ประธานเครือข่าย ทสม. เขตหนองแขม พร้อมด้วย เครือข่าย ทสม.และพี่น้องประชาชนเขตหนองแขม ให้การต้อนรับ

นายรัชฎา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศต่างๆทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รายได้ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนไทย จึงได้จัดกิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆ ใน กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา รวม 17 ครั้ง 

โดยวันนี้เป็นครั้งที่ 17 ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนเขตหนองแขมเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆรวม 9 พื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนประดิษฐ์เจริญ พื้นที่บ้านเช่า พื้นที่พระปิ่น 4 พื้นที่สวัสดิการ 1 พื้นที่ดิษฐ์ณรงค์ พื้นที่หมู่ 1 หนองแขม พื้นที่หมู่บ้านหนองแขมเลียบเหนือ พื้นที่สวัสดิการทหารเรือ และพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ (ชุมชนบางบอน ชุมชนบางขุนเทียน ชุมชนจอมทอง และชุมชนราษฎร์บูรณะ)

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอยู่เป็นระยะๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังคงห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุกคนอย่าประมาท ดังเห็นได้จากการกลับมาระบาดรอบ 2 ของหลายประเทศในช่วงเวลานี้ ขอให้คงการดำเนินชีวิตประจำวันแบบ “New Normal” ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและหมั่นล้างมือ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมใจต้านภัยโควิด-19” เลขที่บัญชี 184-0-11381-2


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก