เล็งแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.เหลือแค่ตัวแทนเลือกตั้งประจำจว.-แก้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัดเจน


เพิ่มเพื่อน    

 

26 มิ.ย.63-ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการกำลังศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)และจะลงไปในรายละเอียด โดยเฉพาะ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เช่น สูตรการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อให้ชัดเจนและหมดปัญหา, การทำไพรมารีโหวต อาจจะลดลงให้มีสัดส่วนที่พอดี, การจ่ายค่าบำรุงพรรค และลดตัวแทนประจำจังหวัดจากเดิมที่กำหนดให้มีทุกเขตเลือกตั้งปรับเหลือเพียงเขตจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าสมัครการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่มีความเท่าเทียม ส.ส. เสียค่าสมัครหนึ่งหมื่นบาท, ส.ว. เสียค่าสมัคร 2,500 บาท, ส่วนผู้สมัครองค์กรอิสระอื่นๆ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ความเป็นจริงแล้ว ส.ส. จะต้องมีภาระในการพบปะประชาชน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นข้อกฎหมายจุกจิกเป็นภาระของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอที่ตนรับฟังมาจากเสียง ส.ส. ส่วนใหญ่

 โดยอีกสองสัปดาห์คณะอนุกรรมาธิการฯ จะศึกษาเพื่อพิจารณายกร่างว่าจะแก้ไขอย่างไร ให้เป็นรูปเป็นร่างกว่าเก่า ส่วนใดสามารถแก้ไขที่ตัว พ.ร.ป.ได้เลย และส่วนใดที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ต่อไป

 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่