เล็งแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.เหลือแค่ตัวแทนเลือกตั้งประจำจว.-แก้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัดเจน


เพิ่มเพื่อน    

 

26 มิ.ย.63-ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการกำลังศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)และจะลงไปในรายละเอียด โดยเฉพาะ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เช่น สูตรการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อให้ชัดเจนและหมดปัญหา, การทำไพรมารีโหวต อาจจะลดลงให้มีสัดส่วนที่พอดี, การจ่ายค่าบำรุงพรรค และลดตัวแทนประจำจังหวัดจากเดิมที่กำหนดให้มีทุกเขตเลือกตั้งปรับเหลือเพียงเขตจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าสมัครการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่มีความเท่าเทียม ส.ส. เสียค่าสมัครหนึ่งหมื่นบาท, ส.ว. เสียค่าสมัคร 2,500 บาท, ส่วนผู้สมัครองค์กรอิสระอื่นๆ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ความเป็นจริงแล้ว ส.ส. จะต้องมีภาระในการพบปะประชาชน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นข้อกฎหมายจุกจิกเป็นภาระของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอที่ตนรับฟังมาจากเสียง ส.ส. ส่วนใหญ่

 โดยอีกสองสัปดาห์คณะอนุกรรมาธิการฯ จะศึกษาเพื่อพิจารณายกร่างว่าจะแก้ไขอย่างไร ให้เป็นรูปเป็นร่างกว่าเก่า ส่วนใดสามารถแก้ไขที่ตัว พ.ร.ป.ได้เลย และส่วนใดที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ต่อไป

 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน