'ท่านใหม่' เผยเรื่องที่น้องๆควรรู้ไว้ ทุนจากในหลวงเป็นเงินส่วนพระองค์ ไม่ใช่ภาษีราษฎร ลองถามคนชื่อ 'วรเจตน์-นพดล'


เพิ่มเพื่อน    

26 มิ.ย.63 - ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า น้องๆควรรู้ และศึกษาให้รู้กันไว้บ้างว่า ทุนการศึกษาพระราชทาน เป็นทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ (ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเงินส่วนตัว) ไม่ใช่เอาเงินจากภาษีชาวบ้าน ถ้าไม่เชื่อลองถามคนชื่อ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ผู้ซึ่งได้รับทุน มูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือ นพดล ปัทมะ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พ.ศ. 2531

ต่อมาใน พ.ศ. 2533 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล อีกนั่นแหละ และเรียนต่อ เนติบัณฑิตอังกฤษแห่งสำนักลินคอร์นอินน์ (Lincoln’s lnn) โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล อีก เรียนกันจนจบ หาได้สำนึกกัน จบเป็นผู้คนก็เพราะได้รับทุนอานันทมหิดล ซึ่งเป็นเงินส่วนพระองค์ ไม่ใช่มาจากภาษีราษฎร ตามที่น้องๆเข้าใจกัน บางคนรับทุนไปแล้วเรียนจนจบออกมา แทนที่จะกลับมาช่วยประเทศชาติ ตามความมุ่งหวังขององค์เจ้าของทุน แต่กลับเนรคุณไปรับใช้ นักโทษหนีคดีเพื่อโคนล้มเจ้าของทุนอานันทมหิดล

หมายังรู้บุญคุณคนให้ข้าวกิน แต่คนพวกนี้เลวกว่ามั้ง ?

ม.จ. จุลเจิม ยุคล


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่