'โฆษกรบ.'เผย30มิ.ย.ประชุมสถานการณ์น้ำ-ยุติภัยแล้ง


เพิ่มเพื่อน    

28 มิ.ย.63-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำรวมถึงยุติสถานการณ์ภัยแล้ง ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2563 พิจารณาผลการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปี 2563 ติดตามการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแผนเร่งด่วนใน การติดตั้งปรับปรุงสถานีโทรมาตร

ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 11 จังหวัด โดยการประปานครหลวงสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชน 2,969 ลิตร ส่วนกรมชลประทานขุดลอกคลองผันน้ำอ่างฯลำสำลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำจากอ่างลำพระเพลิง

สถานการณ์น้ำหลากดินถล่ม มีการเตือนเฝ้าระวังจังหวัดเชียงราย 8 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 9 หมู่บ้าน และเตรียมพร้อมจังหวัดเชียงราย 1 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 1 หมู่บ้าน
 


ลองถึงขั้น "นายกฯ" ลงมาสั่งเองให้ตำรวจอายัดศพ "นายจารุชาติ มาดทอง" ที่เชียงใหม่ ไปชันสูตรให้ละเอียดอีกครั้ง ว่าการตาย "ปุบปับ" นั้น.......ตายด้วยมอไซค์ชนกัน เป็นอุบัติเหตุจริงๆ หรือมีหลักฐานอื่นใด บ่งชี้ว่า ตายแบบ "มีเงื่อนงำ"?    

นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'
'อัยการ-ตำรวจ' เริงเมือง