'โฆษกรบ.'เผย30มิ.ย.ประชุมสถานการณ์น้ำ-ยุติภัยแล้ง


เพิ่มเพื่อน    

28 มิ.ย.63-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำรวมถึงยุติสถานการณ์ภัยแล้ง ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2563 พิจารณาผลการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปี 2563 ติดตามการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแผนเร่งด่วนใน การติดตั้งปรับปรุงสถานีโทรมาตร

ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 11 จังหวัด โดยการประปานครหลวงสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชน 2,969 ลิตร ส่วนกรมชลประทานขุดลอกคลองผันน้ำอ่างฯลำสำลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำจากอ่างลำพระเพลิง

สถานการณ์น้ำหลากดินถล่ม มีการเตือนเฝ้าระวังจังหวัดเชียงราย 8 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 9 หมู่บ้าน และเตรียมพร้อมจังหวัดเชียงราย 1 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 1 หมู่บ้าน
 


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'