เปิดคอลเลคชั่น'Chic to Share แสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้าน' สานพระดำริกรมพระศรีสวางควัฒน


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันนี้ - มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ชวนคนไทยร่วมสานหัวใจแบ่งปันส่งต่อโอกาสทางการรักษาให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศเปิดโครงการ “Chic to Share แสงแห่งความหวัง เพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้าน” ถวายเป็นพระกุศล ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล คอลเลคชั่น “Chic to Share” สนองพระดำริในการให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

     งานแถลงข่าวเปิดโครงการครั้งนี้  .นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เป็นประธาน และ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ หรือครูโต ศิลปินนักวาดภาพประกอบผู้ออกแบบลาย“ไก่”ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลในแคมเปญร่วมบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจของภาพวาด นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเหล่าคนดังนำโดย ปิยะ เศวตพิกุล , อธิชาติ ชุมนานนท์ , ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง , กมลชนก รอดเสถียร , ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี , กิตติคุณ คำเพราะ, ธัญลักษณ์ โชคธนเดช และเซเลบ อาทิ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ , สุพรทิพย์ ช่วงรังษี , อุษณี มหากิจศิริ ลีโอณีโอ , อลิสา อินทเสนี , สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ร่วมงานเปิดตัว ณ ร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

 

 

 

     ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  กล่าวว่า มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยพระดำริใน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 พระราชทานนามมูลนิธิว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สื่อความหมายระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง และถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อชาวไทยตลอดทรงครองสิริราชสมบัติ โดยมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์จัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนภารกิจการให้บริการรักษาพยาบาลต่างๆ ของ รพ.จุฬาภรณ์ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนทั่วประเทศ นำมาสู่การระดมทุนผ่านโครงการของที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่น “Chic to Share” ลายไก่ รายได้จากการร่วมบริจาคสนับสนุนของที่ระลึกจะนำไปต่อลมหายให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลน ทั้งยังช่วยสนับสนุนด้านงานบริการทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วย ประกอบด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค พร้อมความหอมสดชื่นจากสารสกัดน้ำมันกุหลาบเพื่อให้มีกลิ่นหอมน่าใช้ 2 กลิ่นพิเศษ กลิ่นเดวี โรส และสกาย โรส ซึ่งผ่านการพัฒนาสูตรควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ ยังมีหน้ากากผ้า กระเป๋าโท้ท กระเป๋าอเนกประสงค์ ผ้าพันคอ แก้วรักษ์โลก

     “ ของที่ระลึกเจลแอลกอฮอล์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่พระองค์ท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์ยาวไกลมากตั้งแต่โรคซาร์ระบาด ทรงเล็งเห็นโรคแบบนี้จะมาอีก ทรงริเริ่มผลิตเจลแอลกอฮอล์  เมื่อโรคหายไป ผลิตภัณฑ์นี้นำมาใช้ใน รพ.จุฬาภรณ์ และผลิตต่อเนื่อง ในช่วงโควิดได้พระราชทานโรงพยาบาลต่างจังหวัดและประชาชน จากนั้นได้ใส่กลิ่น ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเคมี ทรงสกัดกลิ่นดอกกุหลาบด้วยพระองค์เอง ทดลอง และโปรดฯ ให้ผสมในเจลแอลแอลกอฮออล์ ทำให้มีกลิ่นหอม “ ศ.นพ.นิธิ กล่าว

 

 

     ด้าน ครูโต- ม.ล.จิราธร จิรประวัติ เผยถึงแรงบันดาลใจการออกแบบว่า มาจากสัญลักษณ์ของระกา นักษัตรปีประสูติในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นำมาสู่การออกแบบลายเส้น“ไก่” หลายแบบเพื่อให้อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วดูสวยงาม เริ่มจากรูปทรงไก่ ดำ-ขาว ก่อน และเลือกใช้สีส้ม สีประจำวันพระประสูติวันพฤหัส สนุกกับการออกแบบไก่ และมีซิกเนเจอร์ของตัวเอง คือ ดอกไม้ ร่วมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โจทย์มีทั้งผ้าพันคอ หน้ากาก กระเป๋า แก้วน้ำ เหตุนี้ ลายเส้นจะมีขนาดใหญ่ เล็ก  รวมถึงตัวอักษรจัดวางอย่างเหมาะสม สวยงาม   

     “ ทุกวัฒนธรรม ทุกประเทศ ไก่เป็นเสมือนตัวนำทางสู่แสงแรกในทุกเช้าของวันใหม่  บ่งบอกและแสดงถึงสัญลักษณ์ของแสงสว่าง ความศรัทธา และความหวัง เพราะเสียงขันของไก่ทุกๆเช้าเปรียบเสมือนเตือนสติ นำทางในการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใส เป็นตัวแทนที่ดี และเป็นตัวแทนของชัยชนะแห่งแสงสว่างเหนือความมืดมิด เป็นความยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ได้ทำงานถวายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไม่เพียงสนุกกับงานของตัวเอง แต่ยังได้ทำประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ มีความสุขมาก “ ครูโต-ม.ล.จิราธร กล่าว

 

 

 

     ผู้ที่สนใจร่วมทำบุญกับกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในแคมเปญChic to Share แสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้าน” สามารถร่วมบริจาคและรับของที่ระลึกการกุศลได้ที่ ร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE My shop @bhadrafoundation และ Shopee ค้นหาคำว่า มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยทาง Shopee มอบโค้ดส่วนลด 20% สูงสุด 50 บาท เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท จำนวน 200 คูปอง ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2563 โดยสามารถกดรับคูปองได้ทางwww.shopee.co.th/bhadra

     นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านการโอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 942-3-00099-2 และติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้จำนวน 2 เท่า ทาง LINE มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ

 

 


ต้องบอกว่า........ "เวทีล้มเจ้า" ที่ "ธรรมศาสตร์" คืนวาน "จัดหนัก-จัดเต็ม" ฮือฮากันไม่จบจนถึงตอนนี้ ถือว่า "จุดติด" แล้วใช่มั้ย?

สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ