ธปท.อนุมัติสถาบันการเงินหยุด 27ก.ค.


เพิ่มเพื่อน    

2 ก.ค.2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศว่า เรื่อง กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ 

ธปท.พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ


ถึงตอนนี้........ "ม็อบรุ่นใหม่" ก็หนังกลับ "คืนสภาพจริง" "นักเรียน-นักศึกษา" แค่ผักชี นปช.ทักษิณ "เสื้อแดงแจ๋" เนื้อแท้ ชัดเจน!

ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'