เลขาประธานสภาฯแจงไทม์ไลน์เวลาฝ่ายค้าน-รัฐบาลอภิปรายร่างพรบ.งบฯ64


เพิ่มเพื่อน    


 3ก.ค.63-ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงภาพรวมการใช้เวลาอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ว่า เมื่อวันที่2ก.ค.เป็นการอภิปรายวันที่ 2 จนถึงเวลา 01.38 นาที สรุปขณะนี้ ครม. และพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 15 ชม. 22 นาที 58 วินาที เหลือเวลา 6 ชม. 37 นาที 2 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลาไป 15 ชม. 30 นาที 53 วินาที เหลือเวลา 6 ชม. 59 นาที 7 วินาที


คาดว่าวันที่3ก.ค.จะปิดการอภิปรายในเวลาประมาณ 23.00 น. แล้วต่อด้วยการลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 โดยต้องมีเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 244 เสียงขึ้นไป และตั้ง คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณฯ 2564 จำนวน 72 คน โดยให้สมาชิกแปรญัตติ 30 วัน

จากนั้น กมธ. จะพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งต้องให้เสร็จก่อน 105 วัน หรือ ก่อน 28 กันยายน 2564


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'