เลขาประธานสภาฯแจงไทม์ไลน์เวลาฝ่ายค้าน-รัฐบาลอภิปรายร่างพรบ.งบฯ64


เพิ่มเพื่อน    


 3ก.ค.63-ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงภาพรวมการใช้เวลาอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ว่า เมื่อวันที่2ก.ค.เป็นการอภิปรายวันที่ 2 จนถึงเวลา 01.38 นาที สรุปขณะนี้ ครม. และพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 15 ชม. 22 นาที 58 วินาที เหลือเวลา 6 ชม. 37 นาที 2 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลาไป 15 ชม. 30 นาที 53 วินาที เหลือเวลา 6 ชม. 59 นาที 7 วินาที


คาดว่าวันที่3ก.ค.จะปิดการอภิปรายในเวลาประมาณ 23.00 น. แล้วต่อด้วยการลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 โดยต้องมีเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 244 เสียงขึ้นไป และตั้ง คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณฯ 2564 จำนวน 72 คน โดยให้สมาชิกแปรญัตติ 30 วัน

จากนั้น กมธ. จะพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งต้องให้เสร็จก่อน 105 วัน หรือ ก่อน 28 กันยายน 2564


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'