เลขาประธานสภาฯแจงไทม์ไลน์เวลาฝ่ายค้าน-รัฐบาลอภิปรายร่างพรบ.งบฯ64


เพิ่มเพื่อน    


 3ก.ค.63-ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงภาพรวมการใช้เวลาอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ว่า เมื่อวันที่2ก.ค.เป็นการอภิปรายวันที่ 2 จนถึงเวลา 01.38 นาที สรุปขณะนี้ ครม. และพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 15 ชม. 22 นาที 58 วินาที เหลือเวลา 6 ชม. 37 นาที 2 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลาไป 15 ชม. 30 นาที 53 วินาที เหลือเวลา 6 ชม. 59 นาที 7 วินาที


คาดว่าวันที่3ก.ค.จะปิดการอภิปรายในเวลาประมาณ 23.00 น. แล้วต่อด้วยการลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 โดยต้องมีเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 244 เสียงขึ้นไป และตั้ง คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณฯ 2564 จำนวน 72 คน โดยให้สมาชิกแปรญัตติ 30 วัน

จากนั้น กมธ. จะพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งต้องให้เสร็จก่อน 105 วัน หรือ ก่อน 28 กันยายน 2564


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'