'จุรินทร์' ลุยเปิดด่าน ส่งสินค้าออกขายสะดวก สู้วิกฤติโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

4 ก.ค.63 - นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการกระทรวงพาณิชย์ประเมินนโยบายการที่ให้ดำเนินการด่วน คือ เร่งรัดส่งออกและติดตามการทลายอุปสรรคและผลักดันการค้าชายแดนเพื่อช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก  เป้าหมายเพื่อเห็นผลต่อตัวเลขส่งออกของประเทศ นำรายได้เข้าประเทศ โดยสรุปแล้วช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เมษายน 2563 ตัวเลขการค้าชายแดนมีจำนวนสูงถึง 919,761 ล้านบาท คือผลของการค้าชายแดนที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะต้องการส่งเสริม

นางมัลลิกา กล่าวว่า ที่ผ่านมานายจุรินทร์ ติดตามงานใกล้ชิดอย่างเล็งเห็นผล ร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาผู้ส่งออกสินค้า เข้าไปช่วยแก้ปัญหาด่านชายแดนรอบประเทศ เช่น ไทย-เมียนม่า ได้เข้าไปแก้ปัญหาเปิดด้านแม่สอด2 วันนี้เปิดใช้แล้วตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2562 เริ่มค้าขายกันได้แล้ว ด้านด่านเจดีย์สามองค์ทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก้ไขร่วมกับฝ่ายความมั่นคงภายใน1 สัปดาห์ ผู้ประกอบการสามารถนำเงินผ่านแดนได้ 2 ล้านบาทจากที่เคยออกได้เพียง 5 แสน และขณะนี้มีนโยบายจะไปเจรจาเปิดด่านกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งนายจุรินทร์จะนำคณะเดินทางไปดูในอีกไม่กี่วันนี้ 

สำหรับด่านด้าน ไทย-กัมพูชา กำลังเจรจากับทางการกัมพูชา โดยนายจุรินทร์พบกับรัฐมนตรีพาณิชย์กัมพูชาและตกลงร่วมกันว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 จบแล้วทั้งสองประเทศจะเปิดด่านหนองเอี่ยน-สตึงบท ที่จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งจะเป็นอีกด่านที่คู่ขนานกับด่านที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอให้มีการสร้างอาคารด่านหลังใหม่ ที่ต้องใช้เวลาถึง 3-4 ปี แต่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ต้องปรับนโยบายให้ทันสถานการณ์

ด้านชายแดนไทย-ลาว นายจุรินทร์ติดตามทันทีหลังการประชุมร่วมกับหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ภาคเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการร้องเรียนจากหอการค้าและเอกชนว่าด่านจากอุบลฯไปลาวนั้นมี 3 ด่าน คือ ด่านเขมราฐ ด่านช่องเม็ก ด่านนาตาลกับปากแซงของฝั่งลาว ปัญหาก็คือที่ด่านนาตาล-ปากแซง เวลาส่งวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภค-บริโภคไปขายฝั่งลาว มีปัญหาต้องขออนุญาตฝ่ายความมั่นคงต้องใช้เวลา 7-10 วัน จึงหารือกับพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมทันที ล่าสุดวันนี้การส่งออกไม่ต้องขออนุญาตฝ่ายความมั่นคงเพียงเปลี่ยนเป็นแจ้งให้ทราบเท่านั้น เรื่องนี้ได้รับความชื่นชมอย่างมากจากหอการค้าอุบลฯและผู้ประกอบการทั้งนี้เพื่อ นำรายได้เข้าประเทศได้ทันทีและสะดวกขึ้น

นางมัลลิกา กล่าวว่า เรื่องการผ่านแดนจากไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน เพื่อส่งสินค้าไปจีนนั้น นายจุรินทร์ให้ความสำคัญมาก สั่งการติดตามอย่างใกล้ชิดจนกระทั่ง กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประสานงานร่วมกัน ทำให้ผู้ตรวจราชการกับพาณิชย์จังหวัด ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก  โดยด่านโหยวอี้กวน ตั้งอยู่ที่เมืองผิงเสียงของจีนกับเมือง Langson ของเวียดนาม (เวียดนาม-จีน) ก่อนนี้ติดเรื่องขั้นตอนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้เปิดได้แล้วทางสะดวกแก้อุปสรรคได้ทันเวลา ที่สำคัญอีกคือเจรจาจนทางจีนเปิดด่านตงชิง คือยอมเปิดด่านใหม่ที่เป็นชายแดนต่อกับเวียดนาม-ไทย สามารถข้ามแดนผ่านลาวไปเวียดนาม ผ่านกัมพูชาไปได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้จะช่วยให้การส่งออกไปจีนสะดวกยิ่งขึ้น

"ด้านไทย-มาเลเซีย คือ ด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ก่อนหน้านี้ติดปัญหาโควิด-19 จึงมีการอนุญาตเฉพาะช่วงของด่านสะเดา จังหวัดสงขลา นายจุรินทร์จึงทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเลเซีย ด้วยตัวเอง ทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สามารถใช้ด่านปาดังเบซาร์ส่งออกสินค้าข้ามมาเลเซียไปลงเรือเพื่อไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้แล้ว ขณะที่ยังมีข่าวดีอีกคือ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ด่านปาดังเบซาร์กับด่านบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา ทางไทยเราสามารถส่งสินค้าผ่านแดนด้วยวิธีทางรถยนต์ไปต่อรถยนต์ทางมาเลเซียได้แล้วทุกประเภทสินค้า หลังจากที่ด่านบ้านประกอบปิดทำการตั้งแต่มีโควิด-19 จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน" ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'