ดุสิตโพลเผยคนไทยกังวลเรื่อง โควิด-19 ลดลง หวังสิ้นปี 63 สถานการณ์จะกลับมาปกติ


เพิ่มเพื่อน    

 

5 ก.ค. 2563 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่กังวลลดลง ร้อยละ 52.93  โดยประชาชนคาดหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายในสิ้นปี 2563 ร้อยละ 39.40 คิดว่าตนเองมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้โดยสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 94.77 รองลงมาคือ ล้างมือบ่อย ๆ ร้อยละ 88.19 หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยากให้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด ร้อยละ 77.55 และมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 71.78

กล่าวโดยสรุปประชาชนถึงแม้จะมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ลดลง แต่ก็ยังอยากให้เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วย 
 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก