จับตา10 ก.ค.'เพื่อไทย'ประชุมพรรคปรับเปลี่ยนกก.บห.หรือไม่


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ค.63- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงการประชุมวิสามัญประจำปีของพรรค พท.ว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญก็คือการกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดจำนวนผู้แทนสาขาและสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมรวมถึงการพิจารณาเรื่องอื่นๆที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำมติของกรรมการบริหารพรรคเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป 

ถามว่าการประชุมสามัญประจำปีจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนที่ออกไปให้ครบตามข้อบังคับ ดังนั้นในการประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. จะขอหารือที่ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่เดิมหรือไม่ คงต้องรอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนถึงจะชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงกรรการบริหารพรรคในการประชุมสามัญประจำปีหรือไม่ 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"