จับตา10 ก.ค.'เพื่อไทย'ประชุมพรรคปรับเปลี่ยนกก.บห.หรือไม่


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ค.63- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงการประชุมวิสามัญประจำปีของพรรค พท.ว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญก็คือการกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดจำนวนผู้แทนสาขาและสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมรวมถึงการพิจารณาเรื่องอื่นๆที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำมติของกรรมการบริหารพรรคเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป 

ถามว่าการประชุมสามัญประจำปีจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนที่ออกไปให้ครบตามข้อบังคับ ดังนั้นในการประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. จะขอหารือที่ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่เดิมหรือไม่ คงต้องรอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนถึงจะชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงกรรการบริหารพรรคในการประชุมสามัญประจำปีหรือไม่ 


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก