จับตา10 ก.ค.'เพื่อไทย'ประชุมพรรคปรับเปลี่ยนกก.บห.หรือไม่


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ค.63- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงการประชุมวิสามัญประจำปีของพรรค พท.ว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญก็คือการกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดจำนวนผู้แทนสาขาและสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมรวมถึงการพิจารณาเรื่องอื่นๆที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำมติของกรรมการบริหารพรรคเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป 

ถามว่าการประชุมสามัญประจำปีจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนที่ออกไปให้ครบตามข้อบังคับ ดังนั้นในการประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. จะขอหารือที่ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่เดิมหรือไม่ คงต้องรอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนถึงจะชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงกรรการบริหารพรรคในการประชุมสามัญประจำปีหรือไม่ 


พูดถึง "ธนาธร" ไปสองวัน เว้นบ้างดีมั้ย? บ่อยไปจะเป็นการ "ให้ราคาขยะสังคม" เกินมูลค่าจริงมากไป!

"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?