จับตา10 ก.ค.'เพื่อไทย'ประชุมพรรคปรับเปลี่ยนกก.บห.หรือไม่


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ค.63- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงการประชุมวิสามัญประจำปีของพรรค พท.ว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญก็คือการกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดจำนวนผู้แทนสาขาและสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมรวมถึงการพิจารณาเรื่องอื่นๆที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำมติของกรรมการบริหารพรรคเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป 

ถามว่าการประชุมสามัญประจำปีจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนที่ออกไปให้ครบตามข้อบังคับ ดังนั้นในการประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. จะขอหารือที่ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่เดิมหรือไม่ คงต้องรอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนถึงจะชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงกรรการบริหารพรรคในการประชุมสามัญประจำปีหรือไม่ 


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'