'อนุดิษฐ์'สยบรอยร้าว'พท.'ยันไม่มีส.ส.จังหวัดเดียวเป็นกมธ.เกิน1คน


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ค.63-น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงกรณีกลุ่มส.ส.อีสาน ไม่พอใจการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของพรรคเพื่อไทยที่มีความซ้ำซ้อนในบางจังหวัดว่า พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่ที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาฯถึง 134 คนอีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก ในขณะจำนวนที่นั่งของคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคมีเพียง 15 ที่นั่ง ดังนั้นเมื่อจัดสรรแล้วจึงเป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถจัดตัวแทนจากทุกจังหวัดไปทำหน้าที่ได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่งมีขึ้นอยู่ทุกปี ในปีต่อๆไปก็คงสามารถจัดสรรให้กับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเลือกในครั้งนี้ให้เข้ามาทำหน้าที่ได้ 

ถามว่าแต่มีบางจังหวัดมีกรรมาธิการถึง 2 คน น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ถ้าพิจารณาดูให้ดีจะไม่มีส.ส.จังหวัดเดียวกันเข้าไปเป็นกรรมาธิการเกิน 1 คน ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าซ้ำซ้อนกันนั้นเป็นบุคลากรที่มีความอาวุโสและไม่ได้เป็นส.ส.จะลงไปช่วยทำหน้าที่ในภาพรวมสนับสนุนการทำงานของส.ส.เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทย 
มั่นใจทำความเข้าใจกันได้ในที่สุด 

"เรื่องนี้พรรคให้ความสำคัญและถือว่าหากมีความไม่สยายใจเกิดขึ้นจริงก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำความเข้าใจเพราะแนวในการบริหารพรรค หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคทุกคน เน้นในเรื่องความยุติธรรมโปร่งใสและต้องตรวจสอบได้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าคงสามารถทำความเข้าใจได้เพราะการดำเนินการที่ผ่านมาพรรคเน้นให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมอยู่แล้ว ที่สุดแล้วเชื่อว่าจะทำความเข้าใจกันได้อย่างแน่นอน" 
 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด