สมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร ลุยธุรกิจอาหารแบบนิวนอร์มอล


เพิ่มเพื่อน    

    ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ถึงแม้จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังกระทบกับภาคส่วนของธุรกิจต่างๆ ด้วย แต่อีกมุมมองหนึ่งที่สำคัญที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากคือ โควิดนั้นทำให้วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ใหม่ขึ้น พัฒนามากขึ้น และอาศัยความสะดวกสบายของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งส่วนนี้เองยิ่งต้องทำให้ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการต่อได้อย่างไม่เสียหายหนัก
    การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในตอนนี้ถูกเรียกว่า นิวนอร์มอล (New Normal) หรือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ ที่จะถูกนำมาเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปในอนาคต หากเรื่องพวกนั้นสามารถทำต่อได้โดยไม่ขัดกับการใช้ชีวิตหรือสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมได้ เทรนด์ต่างๆ ที่ทำอยู่ปัจจุบันก็จะสานต่อไปยังอนาคตได้
    อย่างเช่น การทำงานที่บ้าน หรือเวิร์กฟอร์มโฮม ที่ก่อนหน้านี้หลายบริษัทได้ปรับเปลี่ยนให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ ซึ่งหลังจากนี้หากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ แนวทางการทำงานที่บ้านก็อาจจะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง
    เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของแรงงานแล้วว่าสามารถทำงานได้ตามคำสั่งที่ถูกป้อนไป แม้จะไม่ใช่ที่ทำงานก็ตาม โดยยังมีสถานการณ์หรือการปฏิบัติตัวอีกหลายอย่างที่สะท้อนคำว่านิวนอร์มอลได้ดี ซึ่งก็ต้องคอยติดตามกันว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและถูกทำต่อให้เป็นนิวนอร์มอลจริงๆ
    แต่ส่วนที่กล่าวไปว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเรานั้นทำให้ในภาคธุรกิจต้องปรับตัว ทาง "อาทิตย์เอกเขนก" จึงอยากยกตัวอย่างหนึ่งในธุรกิจที่จะต้องมีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา นั่นก็คือ ธุรกิจอาหาร โดยครั้งนี้ได้ยกตัวอย่างของบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศขึ้นมาให้เห็นว่าเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจประเภทดังกล่าวต้องปรับปรุงและเตรียมพร้อมด้านใดบ้าง


    โดย สมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ได้เผยถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ว่า โดยปกติบริษัทเน้นเรื่องความสะอาดในการผลิตผงปรุงรสอาหาร ผงหมักหลากรสที่ถูกสุขลักษณะตามหลักมาตรฐานการผลิตอาหารระดับสากล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่คนทั่วโลกได้รับผลกระทบด้านลบทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทได้เข้มงวดกับความสะอาดและปรับวิธีรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการจัดการบุคลากร การจัดการสินค้าและวัตถุดิบให้สอดคล้องต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทและบุคลากรให้น้อยที่สุด โดยแบ่งวิธีการรับมือเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ
    1.ด้านบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องปรับวิธีการจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากโฟร์ ฟูดส์ เป็นโรงงานผลิตผงปรุงรสอาหาร ผงหมักหลายรสให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และสัตว์ปีกขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นโรงงานผลิตสินค้าผงปรุงรสสุดพิเศษภายใต้แบรนด์ ”ไทเชฟ” สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางละขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี และผู้บริโภคทั่วไป
    ทำให้บริษัทมีมีจำนวนบุคลากรภายในโรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงานรายวัน รายเดือน และที่ปรึกษา หากมีพนักงานเพียงหนึ่งคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็อาจแพร่กระจายสู่พนักงานคนอื่นๆ ได้ เพราะโรคโควิด-19 สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัส การไอ การจาม
    ดังนั้น โรงงานจึงมีมาตรการที่เข้มงวดเรื่องการคัดกรองอุณหภูมิและความสะอาดก่อนเข้าโรงงาน มาตรการแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรทุกคน รวมถึงมีการให้ความรู้ถึงผลกระทบและการป้องกับไวรัสให้กับพนักงานคนไทย และจัดทำเอกสารแปลให้กับพนักงานต่างด้าว


    ส่วนถัดมา ข้อ 2.ด้านการขาย โดยจัดประชุมทีมเพื่อดูกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของโฟร์ ฟูดส์ ประเมินสถานการณ์ของลูกค้าและหาวิธีรับมือกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกจุด อาทิ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก พนักงานฝ่ายขายติดตามอัพเดตสถานการณ์กับลูกค้าเป็นระยะๆ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบน้อย เช่น กลุ่มลูกค้าที่สามารถขายออนไลน์ได้ มีการส่งพนักงานขายประสานงานและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปเพิ่มมูลค่าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้โดดเด่นและแตกต่างมากยิ่งขึ้น
    และส่วนสุดท้ายคือ 3.ด้านจัดซื้อ โดยจัดประชุมทีมเช่นเดียวกัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริษัท เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การบริหารสต๊อก การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าให้มีความคล่องตัว เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในอนาคตอันใกล้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอนาคตที่กำลังเข้าสู่วิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอล
    โดยเห็นว่า ไทเชฟเดินหน้าออกสินค้าใหม่อีกหลากหลายรายการเอาใจลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ไทเชฟได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศ หรือร้านกูร์เมต์ มาร์เก็ต ในห้างเดอะมอลล์, ห้างแมคโคร, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อทางออนไลน์กับบริการ “ฟาสต์ ไทเชฟ” สั่งวันนี้ ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ถึง เร็วทันใจจริงๆ.


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'