กองทัพสั่งคุมเข้มชายแดนหวั่นต่างด้าวทะลักหลังผ่อนปรนระยะที่5


เพิ่มเพื่อน    

08 ก.ค.2563 – พล.ท.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร หัวหน้าทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพถึงการเฝ้าระวังต่างด้าวหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด -19ว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ กำชับในที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ก็ได้กำชับให้กองกำลังชายแดน มีการนำลวดหนามขึงแนวชายแดน และเฝ้าตรวจอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ก็กังวลสถานการณ์ในอนาคตหากมีการเข้ามามากขึ้น และเดินทางเข้ามาส่วนกลาง ทางผู้บัญชาการทหารบกก็กำชับทัพภาค 3 ให้ดูแลสถานการณ์การเข้าออกชายแดนอยู่แล้ว โดยระหว่างนี้กำลังตรวจสอบจำนวนคนที่เข้ามา และจะรีบดำเนินการแก่ไขไม่ให้ลุกลาม ส่วนจะมีนายหน้าทำเป็นกระบวนการในการนำคนต่างด้านเข้ามาหรือไม่นั้น ทางกองกำลังชายแดน และตำรวจก็ได้ร่วมมือในการติดตามอยู่ รวมถึงชายแดนภาคใต้ที่อาจจะมีปัญหาโรฮีนจาซึ่งก็เฝ้าระวังตามกำลังอย่างเต็มความสามารถ

ขณะที่ พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้รายงานถึงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการประสานการปฏิบัติกับกลไกหลักของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จว.) ขับเคลื่อนการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศในลักษณะการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ อาทิ ฝ่ายปกครอง ทหาร กระทรวงสาธารณสุข มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม กำกับดูแล สั่งการและติดต่อสื่อสารกับหน่วยต่าง ๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและป้องกันปราบปรามอาชญากรที่ฉวยโอกาสก่อเหตุในสถานการณ์วิกฤติโควิด -19 รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของผู้ติดเชื้อลดลงจนอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ อันจะส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก