ตัวอักษรพระราชทาน"จุฬาภรณ์ลิขิต"สื่อพระเกียรติคุณ และพระเมตตา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ


เพิ่มเพื่อน    

ตัวอย่างชุดแบบตัวอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ที่นำมาใช้งาน


8ก.ค.63-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำตัวหนังสือพระราชทาน”จุฬาภรณ์ลิขิต” เฉลิมพระเกียรติกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตัวอักษรงดงาม มีเอกลักษณ์ ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย เปิดให้ ปชช. –องค์กร ดาวน์โหลดนำไปใช้งาน
 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ( ChulabhornLikit Font ) และการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา และเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด”ศรีสวางควัฒน” และหนังสือ”กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์

 ศ.นพ.นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปใช้ โดยแนวคิดการออกแบบจากพระนามและพระเกียรติคุณขององค์ประธานราชวิทยาลัยฯ คือ   พระนาม กรมพระ “ศรีสวางควัฒน”  แสดงถึงพระอุตสาหะในการบำเพ็ญพระกรณียกิจสำคัญอันดีเด่น โดยเฉพาะด้านการแพทย์ พระนาม“ศรี”มีความหมาย เป็นมงคล ความเจริญความรุ่งเรือง “สวางค” แปลว่า ร่างกายที่ดี ได้รับการบำรุงเป็นอย่างดี และ “วัฒน” แปลว่า ความเจริญ ความงอกงาม อันเป็นที่มาแห่งตัวอักษรที่มีสัดส่วนสวยงาม สมบูรณ์แบบ

 

ศ.นพ.นิธิ กล่าวต่อว่า ชุดแบบอักษรพระราชทานดังกล่าว ยังมีแนวคิดการออกแบบจากพระเกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติที่ทรงได้รับเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รัฐบาลศรีลังกาได้น้อมเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง Phalaenopsis "Rose Miva"กับ Phalaenopsis "Kandy Queen" เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2542 โดยขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญพระนามตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่นี้ว่า Phalaenopsis "Princess Chulabhorn" เป็นที่มาของตัวอักษรและการสร้างรูปทรงให้มีความงดงาม อ่อนช้อย เลียนแบบดอกและยอดอ่อนของกล้วยไม้พันธุ์นี้              ส่วนโครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ  ถูกต้องตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย เป็นตัวมีหัว มีปากและส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการตกแต่งหรือเติมลวดลายมากจนเกินไป คำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทยเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมแนวคิดต่อมา  B = Benevolence หมายถึง พระเมตตา นำมาสร้างสรรค์โดยใส่ขอบมนลงในตัวอักษรให้ได้แบบตัวอักษรที่มีความอ่อนโยน สื่อถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรด้วยพระปณิธานเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา

 

 “ ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดภาษาไทยแบบมีหัวและละติน ๑ ตัวเลขไทย เป็นตัวมีหัว เพื่อตอบโจทย์เรื่องการอ่าน รักษาเอกลักษณ์ของตัวอักษรไทยที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ส่วนโครงสร้างแบบตัวอักษรมีความเป็นทางการไม่ตกแต่งมากเกินไป ด้วยพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ตัวหนังสือชุดนี้ประกอบด้วยตัวพาดหัวได้ถอดแบบมาจากตัวหนังสือในพระนามาภิไธยย่อที่เป็นลักษณะตัวหนังสือมีหัวกลมแต่ไม่เต็ม และตัวเนื้อความ  นอกจากนี้ มีแบบอักษรชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก พร้อมให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/ และร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ “ ศ.นพ. นิธิ กล่าว

นำแบบอักษรพระราชทาน”จุฬาภรณ์ลิขิต” มาใช้งาน เพื่อให้อ่านได้ง่าย

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์        กล่าวต่อว่า เนื่องในวโรกาสนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ  ชุด “ศรีสวางควัฒน”   จำนวน 3 เล่ม ดังนี้ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ,อัครราชกุมารี และศรีสวางวัฒน   และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ เสนอเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมวงศ์ที่”กรมพระ” ในสมัยรัตนโกสินทร์  นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะแล้ว ยังเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อีกด้วย โดยจัดพิมพ์จำนวนจำกัด สำหรับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์

 

 

 


 


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'