สคร.เก็บเงินรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 9 เดือน 1.56 แสนล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

 

9 ก.ค.2563 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สคร. ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนิน ของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่
            
ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 34,304  ล้านบาท
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198   ล้านบาท
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  28,619   ล้านบาท
4 ธนาคารออมสิน  18,000  ล้านบาท
5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  10,500 ล้านบาท
6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์   5,922 ล้านบาท
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   5,733 ล้านบาท
8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย   4,020  ล้านบาท
9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   3,891 ล้านบาท
10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   3,839  ล้านบาท
11 อื่นๆ 12,448  ล้านบาท
 รวม 156,474  ล้านบาท
       


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"