สคร.เก็บเงินรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 9 เดือน 1.56 แสนล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

 

9 ก.ค.2563 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สคร. ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนิน ของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่
            
ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 34,304  ล้านบาท
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198   ล้านบาท
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  28,619   ล้านบาท
4 ธนาคารออมสิน  18,000  ล้านบาท
5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  10,500 ล้านบาท
6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์   5,922 ล้านบาท
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   5,733 ล้านบาท
8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย   4,020  ล้านบาท
9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   3,891 ล้านบาท
10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   3,839  ล้านบาท
11 อื่นๆ 12,448  ล้านบาท
 รวม 156,474  ล้านบาท
       


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'