ผู้ประกันตน 8หมื่นรายเฮ!“คลัง”ไฟเขียวงบจ่ายชดเชยคนไม่ถึงเกณฑ์รับเงิน 5,000 บาท


เพิ่มเพื่อน    


11 ก.ค.2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินงบประมาณตามที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ซึ่งส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ที่ 62% เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมแล้วเดือนละ 5,000 บาท

“ขณะนี้กระทรวงการคลังอนุมัติเรื่องแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แรงงานกลุ่มเป้าหมายได้ภายในไม่เกิน 10 วันนี้ โดยผู้ประกันตนทั้ง 86,128 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งหมด ส่วนกระบวนการหลังจากนี้จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์พิจารณา และเดินหน้าตามกระบวนการต่าง ๆ ยอมรับว่าอาจจะมีบางส่วนได้ช้าบ้าง ได้เร็วบ้าง แต่ก็อยากให้เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการออกแบบไว้ก่อนแต่ต้องทำทันที จึงขอให้ผู้ประกันตนไม่โกรธกันหากบางคนจะได้ช้า หรือได้เร็วไม่เท่ากันไปบ้าง” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือที่อัตรา 62% ให้แรงงานไปแล้ว 13,371,478 ครั้ง คิดเป็น 863,323 ราย โดยคิดเป็นวงเงิน 13,297.246 ล้านบาท เป็นการสะท้อนว่าปัญหาของแรงงานส่วนหนึ่งได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่นักวิชาการประเมินว่า จะมีแรงงานกว่า 7,000,000 คนเสี่ยงตกงานนั้น มองว่า ตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์เท่านั้น ส่วนสิ้นปี 2563 ตัวเลขผู้ว่างานจะเป็นเท่าไหร่คงต้องมาดูกันต่อไป แต่ยืนยันว่าปีนี้เอาอยู่ โดยปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินอยู่ 160,000 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอดูแลแรงงานที่ว่างงานจากนี้แน่นอน โดยเบื้องต้นประเมินว่าจะใช้เงินไม่ถึง 100,000 ล้านบาท

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานำเงินดอกผลที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่ จากการนำไปลงทุน บริหารจัดการตามกฎกระทรวงอนุญาตไว้ ที่มีอยู่ ประมาณ 600,000 ล้านบาท และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการไตรภาคีแล้ว ออกมาใช้เพื่อรองรับมาตรการการช่วยเหลือแรงงานต่อไป

            “ยอมรับว่าปีนี้กองทุนประกันสังคมสามารถดูแลแรงงานที่มีปัญหาได้ทั้งหมด เอาอยู่ ส่วนปีหน้าจะทำอย่างไร ต้องมาคิด โดยขณะนี้เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุน กว่า 600,000 ล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานงานที่มีปัญหา ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการไตรภาคีเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาถกเถียงกันค่อนข้างมาก แต่ช่วงที่ผ่านมาเริ่มตกลงกันได้ ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วก็ต้องมาดูว่าระบบจะดำเนินการอย่างไร เบื้องต้นคิดว่าใช้เงินไม่มากนัก” รมว.แรงงาน ระบุ


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก