ชาวลาหู่ล่า5พันชื่อยื่นนายกฯ สั่งกรมศาสนารับรอง'คริสต์เพนเทคอสต์'


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.ค. 63 - ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ.) กลุ่มองค์การคริสต์จักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย นำโดยนายวุฒิวัฒน์  นิติกุลวรรักษ์ ประธานผู้ก่อตั้งองค์การคริสต์จักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกรมการศาสนาเพื่อการก่อตั้งองค์การศาสนา

โดยหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ระบุว่า ด้วยผู้ศรัทธาในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ เพนเทคอสต์ โดยกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่สัญชาติไทย ได้ร่วมกันก่อตั้งคริสตจักรและประกาศศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 17 ปี ซึ่งปัจจุบันมีผู้นำศาสนาผู้ประกาศสาวกและสมาชิกผู้ศรัทธาของคริสตจักรมากกว่า 10,000 คน ซึ่งกลุ่มผู้ศรัทธาในนิกายเพนเทคอสต์ มีต้นกำเนิดที่มาแตกต่างจากองค์การศาสนาที่กรมการศาสนาให้การรับรอง จึงไม่อาจเข้าร่วมสังกัดได้ และในระยะหลังทางกรมการศาสนาไม่อนุญาตให้จัดตั้งองค์การศาสนาเพิ่ม อันเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนสากลและหลักวิชาการแห่งศาสนศาสตร์สากล อีกทั้งน่าจะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ทั้งนี้ ผู้นำศาสนาและสมาชิกจำนวน 5,000 คน ได้ร่วมลงรายชื่อกราบเรียนนายกฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์สั่งการให้ทบทวนแนวคิดและพัฒนาให้มีการอนุญาตรับรององค์การคริสต์จักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย เพื่อจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะประชาชนไทยโดยขอยืนยันความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับองค์การศาสนาอื่น ดังนี้

1.ต้นกำเนิดของนิกายมีผู้ก่อตั้งที่ต่างกันมีหลักข้อปฏิบัติที่ต่างกัน ประเพณีชนเผ่าที่ต่างกันและมีศาสนสถานที่เท่าเทียมกันในภูมิกำเนิดในต่างประเทศ ซึ่งองค์การศาสนาที่กรมการศาสนาให้การรับรองคือนิกายย่อยเพรสไบทีเรียน นิกายย่อยแบบติสต์ นิกายย่อยเซเว่นเดย์ และการรวมตัวของกลุ่มคริสตจักรอิสระ ซึ่งนิกายเพนเทคอสต์ เป็นนิกายดั้งเดิมจากยุโรปและมีการมีศักดิ์สิทธิ์ที่เท่าเทียมกันเพียงแต่มาเผยแผ่และประกาศศาสนาอย่างจริงจังในประเทศไทยภายหลังนิกายที่กล่าวถึงข้างต้น

2.ปัจจุบันศาสนาคริสต์เพนเทคอสต์ลาหู่ เป็นการก่อตั้งโดยคนไทยเชื้อสายลาหู่ หรือมูเซอตามภาษาท้องถิ่น ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรศาสนาต่างประเทศ หรือองค์กรศาสนาใดในประเทศไทย และไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นคนไทยกลุ่มน้อยที่รวมตัวกันด้วยศาสนาและความเชื่อ จึงขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนอนุเคราะห์ประสานงานกรรมการศาสนา เพื่อการก่อตั้งองค์การศาสนาตามแต่จะเห็นควร.

 


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก