นครพนมสำรวจผู้เฒ่าอายุยืนเกินร้อยพบ 38 ราย สูงสุด 111 ปีอารมณ์ดีชอบกินผักปลา


เพิ่มเพื่อน    

14 ก.ค.63 - นายประมวล จันทบุตร ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นเชิญโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเข็มกลัดเหรียญสมเด็จย่าปวงชนชาวไทย และเงินรางวัล มอบให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ จังหวัดนครพนม

นายประมวล เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือแจ้งจากนางสุภัทรา แก้วชาญศิลป์ ประธานฝ่ายผู้สูงอายุ 100 ปี ให้ค้นหาผู้ที่มีอายุเกิน 100 ปี ภายในจังหวัดนครพนม ตนในฐานะประธานสาขาสมาคมฯ จึงส่งหนังสือไปยังเทศบาล ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อบต.) ทุกแห่ง สืบค้นว่าในชุมชนนั้นๆมีผู้มีอายุเกิน 100 ปีหรือไม่ เบื้องต้นช่วงต้นปี 2563 มีรายงานผลการสำรวจ พบว่ามีผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี จำนวน 45 คน ต่อมาได้เสียชีวิตไป 7 คน จึงเหลือเพียง 38 คน โดยทางคณะสาขาสมาคมผู้สูงอายุได้ส่งหนังสือแจ้งกลับให้ส่วนกลางทราบ

กระทั่งสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนชี จึงมอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ ว่า เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพและพลานามัยอย่างดียิ่ง ควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงวัยโดยทั่วไป โดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเข็มกลัดสมเด็จย่า เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่วงศ์ตระกูลสืบต่อไป

สำหรับผู้มีอายุเกิน 100 ปีสูงสุด คือนางกอง น้อยแก้ว อายุ 111 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ 9 บ้านหนองแวง ต.นาราชควาย อ.เมือง ในบัตรประชาชนระบุว่าเกิดปี พ.ศ.2452 โดยนางประนอม น้อยแก้ว อายุ 39 ปี หลานสาว เล่าว่าคุณทวดกองมีลูกทั้งหมด 5 คน เสียชีวิตไปแล้ว 4 คน ชอบเข้าวัดฟังธรรม และทานปลากับผักเป็นประจำ พวกหลานเหลนจึงปลูกพืชผักสวนครัวไว้รอบบ้าน ที่สำคัญคุณทวดกองจะเป็นคนอารมณ์ดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกชนิด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวน่าจะมีส่วนทำให้คุณทวดอายุยืน

ผลการสำรวจผู้มีอายุเกิน 100 ปี ประจำปี 2563 มีผลสรุป 3 อันดับแรกมีอายุ 111 ปี 1 คน,อายุ 110 ปี 3 คน และอายุ 109 ปี จำนวน 2 คน นอกจากนี้มีชื่อหลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ปัจจุบันอายุ 108 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2454 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6)  พระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งในภาคอีสานรวมอยู่ด้วย


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'