'สังวาลทองคำ'สุดยอดประณีตศิลป์พิพิธภัณฑ์พระพุทธชินราช


เพิ่มเพื่อน    

ห้องนิทรรศการ "พุทธบูชาราชรัตนาภรณ์" จัดแสดงสังวาลประดับพระพุทธชินราช 

 

 

     สังวาลถือเป็นเครื่องประดับในชุดเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์แสดงพระเกียรติยศ ถือว่ามีความงดงามและความประณีตอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากเครื่องราชูปโภคส่วนพระองค์ของกษัตริย์แล้ว พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงถวายสังวาลแด่พระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ เมืองพิษณุโลก เสมือนเป็นการบูชาและแสดงพระราชศรัทธาที่มีต่อพระพุทธชินราช พระพุทธรูปงามเลิศคู่บ้านคู่เมือง
    สำหรับสถานที่ที่รวบรวมสังวาลประดับองค์พระพุทธชินราชล้ำค่าไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ และชื่นชม คือที่ห้องนิทรรศการ "พุทธบูชาราชรัตนาภรณ์" ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารหลังใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญพร้อมประวัติความเป็นมาที่ห้ามพลาด ได้แก่ สังวาลประดับองค์พระพุทธชินราช และสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ซึ่งถือเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูง

 

ยลความประณีตงดงามของสังวาลทองคำ

 

   ยิ่งกว่านั้น ในโอกาสที่กรมศิลปากรนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการครั้งใหม่ หลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก ถือเป็นครั้งแรกที่ได้นำนพรัตน์สังวาลประดับด้วยอัญมณีมงคล 9 ประการ หรือที่เรียกว่า "แก้วเก้าประการ" ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และไพฑูรย์ ออกมาจัดแสดงให้ชมเป็นกรณีพิเศษ
    นฤมล เก่าเงิน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง กล่าวว่า สังวาลเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช ชิ้นเก่าแก่เป็นสังวาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงถวายเมื่อปี 2444 มีการถวายเครื่องบรรณาการเพื่อสิริมงคลก่อนพิธีหล่อพระพุทธชินราชจำลองที่วัด เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ เดิมเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้นำกลับมาจัดแสดงให้คนสองแควและคนไทยชมครั้งแรก
   

นพรัตน์สังวาลทองคำประดับพุทธชินราช ฉลอง 60 ปีครองราชย์ในหลวง รัชกาลที่ 9 

 

 

     สุดยอดงานศิลป์อีกรายการ นพรัตน์สังวาลประดับพุทธชินราช ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดสร้างในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จัดทำโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 สร้างด้วยทองคำ ชุดที่ 2 สร้างด้วยทองแดงชุบทองไมครอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายสังวาลทองคำแด่พระพุทธชินราชในปีต่อมา

    " นพรัตน์สังวาลประดับพุทธชินราชเส้นนี้เป็นทองคำสลักดุนมือประดับพลอย ใช้พลอยทั้งสิ้น 1,008 เม็ด น้ำหนักพลอยและทองคำรวม 13 กิโลกรัม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร นพรัตน์สังวาลทองคำจะนำมาประดับพระพุทธชินราชในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้น ล่าสุดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี 2562 ส่วนสังวาลชุดที่ 2 งดงามไม่แพ้กัน ปัจจุบันประดับองค์พระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ เนื่องจากสังวาลทองคำล้ำค่ามาก ต้องเก็บเข้าคลัง ตอนนี้มีแผนจะจัดทำสังวาลจำลองหรือภาพถ่ายสังวาลทองคำขนาดใหญ่จัดแสดงแทน" นฤมล กล่าว 


จัดแสดงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ หนึ่งเดียวในไทยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช 


    นอกจากนี้ ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ บอกว่า มีสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์ถวายแด่พระพุทธชินราช เนื่องจากสมัยโบราณพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชย์หรือประทับหัวเมืองเหนือจะถวายสิ่งของส่วนพระองค์แด่พระพุทธชินราช ตามประวัติมีตั้งแต่สมัยอยุธยา โบราณวัตถุที่นำมาแสดงใหม่ อย่างพัดรัตนาภรณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถวายเมื่อปี 2501 ในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราช และทรงปลดสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ถวายในคราวเดียวกัน ถือว่ามีชิ้นเดียวในประเทศไทย
    ของดี 'วัดใหญ่' และ 'เมืองสองแคว' ไม่ได้มีให้ดูแค่สังวาลเส้นเดิมของพระใหญ่ ยังมีนิทรรศการหลัก ได้แก่ วัตถุแห่งศรัทธา จัดแสดงเรื่องราวพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนความศรัทธาของประชาชนผ่านหลักฐานที่เป็นสิ่งของต่างๆ ซึ่งนำมาถวายพระพุทธชินราช เช่น ต้นไม้ทองต้นไม้เงิน เครื่องแก้ว เจียระไน เครื่องตามประทีป เป็นต้น, ประวัติศาสตร์โบราณคดีพิษณุโลก จัดแสดงเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในช่วงระยะเวลาต่างๆ รวมถึงบทบาท สถานะของเมืองพิษณุโลกที่มีความสัมพันธ์กับสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา

 

พระพุทธชินราช พระพุทธรูปงามเลิศคู่บ้านคู่เมือง
 


      อีกไฮไลต์ส่วนแสดง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองพิษณุโลกและพระพุทธชินราช เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองพิษณุโลก การเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธชินราชของพระมหากษัตริย์ ตำนานประวัติและพุทธศิลป์ของพระพุทธชินราช คาดว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมช่วงเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด และสอดรับกับการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอลที่ทั้งผู้ให้บริการและนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตาม

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ