บิ๊กป้อมลุยพื้นที่พิษณุโลก แก้ไขน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก


เพิ่มเพื่อน    

  "บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่พิษณุโลกติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก ขอให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินส่วนรวม  ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โครงการเติมน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชมสาธิตการขุดเจาะบ่อเติมน้ำแบบบ่อวงคอนกรีต พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาลของเกษตรกร ตำบลหนองกุลา และเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    ภายหลังการเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า พื้นที่ทุ่งบางระกำเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู่ใต้ดิน ผ่านระบบบ่อวง เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และนำน้ำกลับมาใช้ในห้วงฤดูแล้ง
    รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเติมน้ำใต้ดิน สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแล และกำชับ ควบคุมการเติมน้ำใต้ดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ขอให้ชาวอำเภอบางระกำทุกคนช่วยกันดูแลทรัพย์สินส่วนรวมและทรัพย์สินของทางราชการ และขอให้ช่วยกันใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดิน หรือน้ำบาดาล ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรไม่ขาดแคลนตลอดไป
    เสร็จแล้วรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังท่อระบายน้ำคลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป ซึ่งท่อระบายน้ำคลองแยงมุม เป็นโครงการบางระกำโมเดล 62 ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำยมและแม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อใช้ทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้ว รับน้ำหลากจากแม่น้ำ เป็นการตัดยอดน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เมือง การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ.

 


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"