ธพส. ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในศูนย์ราชการ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

 

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน และชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ มีคุณภาพชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ได้มาตรฐาน ธพส. จึงได้ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตามจุดสำคัญต่างๆ ในศูนย์ราชการ พร้อมกำชับบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ให้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด
 

ล่าสุด ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1.ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข 2.เคหะชุมชนหลักสี่ 3.อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) และ 4.ป้อม รปภ.ทางเข้า-ออก ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7) ซึ่งจากการตรวจวัดพบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ซึ่ง ธพส. ก็จะดำเนินการตรวจวัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ต่อไป


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส