โออาร์ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

อีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มาเสมอ ก็คือ บมจ. น้ำมันและการค้าปลีก (โออาร์) โดยที่ผ่านมาได้ร่วมสมทบทุนให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปกว่า 86 ล้านบาท ผ่านทุกกิจกรรมของธุรกิจในเครือ ทั้งแจกเจลแอลกอฮอล์สถานีบริการน้ำมัน, นำรายได้จากการซื้อเครื่องดื่มคาเฟ่ อเมซอน 1 บาทต่อ 1 แก้ว สมทบกองทุนชัยพัฒนา และชวนสมาชิกบลู การ์ดเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินบริจาค ได้ยอดรวมกว่า 1 ล้านบาท และไม่ใช่เพียงแต่ช่วยเหลือในประเทศ ยังกระจายน้ำใจนี้ไปช่วยเหลือต่างประเทศผ่านบริษัทในเครือ ทั้งกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เป็นต้น