เที่ยวสุขใจ คิดถึงเมืองไทย “ไหว้พระ” เมืองเก่าอยุธยา


เพิ่มเพื่อน    

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน เส้นทางไหว้พระนับว่ามีความน่าสนใจ เนื่องจากอยุธยาเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย มีวัดวาอารามที่งดงาม มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดในประเทศ กล่าวถึงกิจกรรม “ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ @พระนครศรีอยุธยา” ว่า เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดย ททท. นำเสนอแคมเปญ คิดถึงเมืองไทยมาเป็นตัวชูโรงให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ 

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจะอยู่ภายใต้มาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคและสุขอนามัยสำหรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ด้านนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดภูมิภาคภาคกลาง ที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยให้เดินทางตามเส้นทางศาสตร์ศรัทธา ท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถานที่พัก ร้านอาหารตามมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจและมีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

 

ทั้งนี้ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ได้เลือกวัดสำคัญในพื้นที่หลักอำเภอพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่รองในอำเภอเสนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 2 เส้นทางบุญ ดังนี้ เส้นทางบุญที่ 1  “วัดชายนา” อำเภอเสนา ท่องเที่ยวกราบสักการะขอพรพระประธานในพระอุโบสถเสริมสิริมงคล ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ต่อด้วย “วัดเจ้าเจ็ดใน” อำเภอเสนา เป็นวัดเก่าแก่ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีอดีตพระเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย นามว่า หลวงพ่อยิ้มมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม ที่มีผู้คนเชื่อมั่นศรัทธาตามหาบูชากันอย่างมาก

 

จากนั้นไปที่ “วัดบางนมโค” เข้ากราบสักการะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงพ่อปานมีชื่อเสียงทางด้านคงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม มีประชาชนและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาเข้ามาทำบุญปิดทองถวายเพื่อสักการบูชาจำนวนมาก

ที่ “วัดศาลาปูนวรวิหาร” อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชมพระอุโบสถโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานอันงดงามและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ พร้อมสักการะหลวงพ่อแขนลาย พระพุทธรูปที่ลงยันต์อักขระที่แขนเป็นพระพุทธรูปโบราณที่หาชมยาก และสักการะอัฐิธาตุของหลวงปู่สวัสดิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของสาธุชน

เส้นทางบุญที่ 2 กราบสักการะหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รับพลังบุญสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นไปต่อที่วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ “วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร” อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระอารามหลวงชั้นเอกฝ่ายธรรมยุติกนิกาย กราบสักการะพระพุทธสัมมุนีหรือ พระอินทร์แปลงกราบขอพรพระไสยาสน์ และพระปางอุปถัมภ์เพื่อขอพรด้านสุขภาพ

 

ในเส้นทางนี้ ไปที่ “วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร” อำเภอบางปะอิน สถานที่ประดิษฐาน พระนฤมลธรรโมภาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ.2421 ภายในพระอุโบสถประดับด้วยกระจกสีงดงาม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค วัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ คนละฝั่งกับพระราชวังบางปะอิน เมื่อเข้าชมพระราชวังบางปะอินแล้วสามารถข้ามไปชมวัดนิเวศธรรมประวัติได้ โดยนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปได้เลย

 

 จากนั้นไป “วัดตะโก” อำเภอภาชี มีพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์อันงดงาม วัดนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของ "หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก" พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองกรุงเก่า และมีการบรรจุสังขารของหลวงพ่อไว้ในโลงแก้วให้ได้กราบสักการะ

นอกจากนี้  Facebook :Tat Ayutthaya ของ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ยังแนะนำไปวัดสำคัญของอยุธยาที่ไม่ควรพลาด อาทิ “วัดใหญ่ชัยมงคล” วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุด และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมมากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

ความน่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคล คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ บริเวณรอบๆ ยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้นั่งพักผ่อนได้ด้วย

“วัดพนัญเชิงวรวิหาร” มีหลวงพ่อโต หรือซำปอกง พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หน้าตักกว้าง 20.17 เมตร สูง 19 เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะใหม่ทั้งองค์ พร้อมถวายพระนามว่า "พระพุทธไตรรัตนายก" การห่มผ้าให้หลวงพ่อถือเป็นไฮไลต์ของการมาวัดนี้

"วัดธรรมาราม" นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่สำคัญภายในวัดได้แก่ "หอไตร" สถาปัตยกรรมอันงดงามริมน้ำเจ้าพระยาที่หาชมได้ยากมาก  ขณะที่ฝั่งด้านพระอุโบสถและพระวิหารยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม พร้อมบรรยากาศอันร่มรื่น เป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์ดังๆ หลายเรื่อง อาทิ บุพเพสันนิวาสและศรีธนญชัย

ยังมีพิพิธภัณฑ์พระอุบาลี แหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และซาบซึ้งไปกับการเดินทางไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของพระอุบาลี ผ่านหนังสั้นที่จะทำให้เราได้รู้ว่า ชาวศรีลังการักและเทิดทูนประเทศไทยขนาดไหน

ปิดท้ายทริปด้วย “ตลาดน้ำอโยธยา” แหล่งรวบรวมของกิน ของฝาก ของที่ระลึก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยา แวดล้อมไป ด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้านและสายน้ำ จัดแบ่งเป็นโซนๆ มีร้านค้ามากถึง 249 ร้าน ประกอบด้วยเรือสินค้าขายอาหาร 50 ลำ ตลาดนัดชุมชนวิถีไทยกว่า 40 ร้าน และร้านค้าอื่นๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริมแม่น้ำสำหรับเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอ หรือสินค้า OTOP

ส่วนคนที่ชอบอาหารถิ่นพื้นบ้านแนะนำให้ไปที่ตลาด “โก้งโค้ง” อำเภอบางปะอิน มีการจำลองบรรยากาศตลาดโบราณสมัยอยุธยา ที่มีของขายเรียงรายตลอดทางเดิน ได้ชื่อว่าตลาด “โก้งโค้ง” เพราะคนขายนั่งอยู่บนพื้นที่ต่ำกว่า เวลาจะเลือกซื้อสินค้า คนซื้อต้องน้อมตัวโค้งลงไปหยิบจับสินค้า

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท. ภูมิภาคภาคกลาง, ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3524-6076-7 Line @tatayutthaya  และFacebook : TAT Ayutthaya

แกลลอรี่


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"