ทบ. แจงมาตรการคุม 'โควิด-19' รับ 151 ทหารไทยฝึกร่วมสหรัฐ กักตัวที่พัทยา ยันวินัยเป๊ะไม่หนีเที่ยว


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.ค.63 - ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบค.ทบ.) แถลงถึงการเตรียมความพร้อมรับกำลังพลของกองทัพยกที่เดินทางกลับจากฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส Lighnting forge 2020 จากมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐฯ ว่าการแถลงวันนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ญาติพี่น้อง ผู้ปกครองของกำลังพล ที่มีต่อมาตรการที่ ทบ. ดำเนินการในวันที่ 23 ก.ค.2563 ที่กำลังพลทั้ง 151 นาย จำนวน 1 กองร้อย ร่วมกับส่วนบังคับบัญชา จัดจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.2 ) จ.นครราชสีมา ทั้งในส่วนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินTG 8087 เวลา 17.40 น.โดยต้องผ่านตรวจคัดกรอง และกักตัวที่สถานที่กักตัวของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-5 ส.ค. ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา

พล.อ.ณฐพนธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการปฏิบัติเมื่อกำลังพลเดินทางมาถึง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทุกนายจะสวมใส่หน้ากากอนามัย และแว่นตาป้องกัน เน้นมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) โดยดำเนินการคัดกรอง ณ จุดจัดครองด่านควบคุมโรคติดต่อ ภายในอาคารผู้โดยสาร ตามขั้นตอนที่ ศบค. กำหนด นอกจากนี้กองทัพบกยังจัดชุดแพทย์เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประสานการปฏิบัติกับชุดแพทย์ที่ประจำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข การเคลื่อนย้ายกำลังพลไปยังพื้นที่กักกันโรค State Quarantine ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 ก.ค. 63  นั้น ภายในรถโดยสารได้มีการจัดทำกระจกกั้นแยกระหว่างห้องพลขับและห้องผู้โดยสาร โดยจัดเตรียมวิทยุไว้สำหรับการติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ (เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเช็ดมือ) ประจำรถทุกคัน การจัดที่นั่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่มีการแวะพักระหว่างการเดินทาง มีการจัดรถพยาบาลพร้อมชุดแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ติดตามขบวนตลอดการเดินทาง

พล.อ.ณฐพนธ์ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่เรากังวลคือยุทโธปกรณ์ที่นำไปทำการฝึกนั้น ได้แยกไปดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยัง ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีการฉีดฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้ง ก่อนที่จะนำเก็บเข้าไว้ในคลังยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่อไป การปฏิบัติ ณ พื้นที่กักกันโรค State Quarantine โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 14 มีการปฏิบัติ ดังนี้ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่มเติม จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี ในการสนับสนุนงานด้านรักษาความปลอดภัย และการรักษาพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ศบค.ประจำ State Quarantine  กำลังพลจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าจากกรมควบคุมโรค จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 25 ก.ค. และ 3 ส.ค. 63  มีการวัดไข้และรายงานทุกวัน และมีนักจิตเวช/นักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา

“กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องพัก มีกล้องCCTV เฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง งดการเยี่ยมญาติ โดยได้ดำเนินการแบ่งการจัดกำลังพลออกเป็นหมวด หมู่ อย่างชัดเจน เพื่อให้การควบคุมบังบัญชา ในห้วงของการกักกันตัว เป็นไปอย่างเข้มงวด และไม่ให้มีการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวโดยเด็ดขาดทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดการกักตัวในวันที่ 6 ส.ค. 63 แล้ว กำลังพลทุกนายจะได้รับหนังสือรับรอง และกองทัพบกจะจัดโดยสารนำกำลังพลส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป ยืนยันว่ากองทัพบกให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และเพิ่มเติมมาตรการเข้มข้นหลายประการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อสาธารณชนโดยทั่วไป

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ได้กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบก เป็นห่วงช่วงที่กักตัว 14 วัน จะอยู่กันอย่างไร กลัวไม่มีอะไรทำ ผบ.ทบ.จึงได้ฝากการบ้านให้ทหารที่กักตัว 14วันจัดทำรายงานถอดบทเรียนการฝึกกันในกรุ๊ปไลน์ หรือผ่านระบบวีทีซี โดยให้ทำอาฟเตอร์รีวิว เพื่อเป็นแผนบทเรียนของกองทัพในการฝึก  เมื่อถามว่า เมื่อมีการกักตัวที่พัทยาจะไม่หนีเที่ยวเหมือนทหารอียิปต์หรือไม่ พล.อ.ณฐพนธ์ กล่าวว่า ไม่มีหรอก ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุม ระเบียบวินัยเป๊ะ และตอนอยู่ที่ฮาวายก็ไม่ได้ไปไหน เพราะ เป็นพื้นที่ปิด ไม่ได้หนีเที่ยว อยู่แต่ในค่าย เป็นพื้นที่ปิด อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารบก อาจจะเดินทางไปรับทหารที่กลับมาจากฮาวายในวันพรุ่งนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ด้านพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวว่าในส่วนการปฏิบัติ ณ พื้นที่กักกันโรคStateQuarantine โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 14มีการปฏิบัติ โดยมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่มเติม จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี ในการสนับสนุนงานด้านรักษาความปลอดภัย และการรักษาพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ศบค. ประจำ ณ พื้นที่กักกันโรค State Quarantine

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวว่ากำลังพลทั้งหมดจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าจากกรมควบคุมโรค จำนวน 2ครั้ง ในวันที่ 25ก.ค. และ 3ส.ค. มีการวัดไข้และรายงานทุกวัน และมีนักจิตเวช-นักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา อย่างไรก็ตามกำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำอย่างเคร่งครัด ห้ามออกนอกห้องพัก และมีกล้อง CCTV เฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง งดการเยี่ยมญาติ และไม่ให้มีการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวโดยเด็ดขาด และเมื่อครบกำหนดการกักตัวในวันที่ 6 ส.ค.63แล้ว กำลังพลทุกนายจะได้รับหนังสือรับรอง และกองทัพบกจะจัดโดยสารนำกำลังพลส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'