ประชุมใหญ่ 'เพื่อไทย' ใช้ทัพเดิม โวชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ำ 'สมพงษ์' สั่ง ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง


เพิ่มเพื่อน    

"เพื่อไทย" ไม่เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค ใช้ชุดเดิมทำงาน เลือกใหม่ กรรมการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้ง "อดิศร" จี้ถามที่ประชุม เผย อยากสะกดคำว่า ชนะเลือกตั้งซ่อม หัวหน้าสมพงษ์ สั่ง ส.ส. ลงพื้นที่ช่วย ผู้สมัครสมุทรปราการหาเสียง สั่งจับตาป้องกันการโกง

21 ก.ค.63 - ที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 7 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค ร่วมทำหน้าที่ประธานการประชุม มีแกนนำพรรค ส.ส. สมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง มีระเบียบวาระประกอบด้วย 1.เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.รับรองรายงานการประชุม 3.พิจารณางบการเงิน ปี 2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายงานการดำเนินกิจการพรรคในรอบปี 2562 พิจารณาร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทยพ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ. 2563 การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร และ 4.เรื่องอื่นๆ

เวลา 12.45 น. ที่ประชุมได้แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคพท. จำนวน 15 คน ประกอบด้วย คนที่มาจากสัดส่วนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธาน 2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 5.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 6.นายวิทยา บุรณศิริ และ 7.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ และเลขานุการคณะ

ส่วนที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา /สาขาละ 1 คน รวม 4 คน ได้แก่ 1.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 2.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 3.นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 4.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 5 จังหวัดนนทบุรี และส่วนมาจากตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 4 คน 1.นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสกลนคร 2.นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย 3.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 4.นายสมบุญ พูลผล ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระบุรี

ในช่วงการประชุมวาระอื่นๆ นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอหารือกับที่ประชุมเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ว่า ผู้สมัครของพรรคเป็นอดีต ส.ส. 3 สมัย รอบนี้พอมีทางหรือไม่ เราอยากสะกดคำว่า ชนะบ้าง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ฝ่ายรัฐบาลชนะตลอด การส่งผู้สมัครครั้งนี้เราเอาจริงเอาจังแค่ไหน เหลือเวลาอีกประมาณ 20 วันเท่านั้น ส่วนตัวก็อาสาไปช่วยผู้สมัคร แต่ยังไม่มีใครติดต่อมา คู่ต่อสู้ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นน่าจะมีอิทธิฤทธิ์มหาศาล

นายสมพงษ์ กล่าวว่า การส่งผู้สมัครทุกครั้ง พรรคสู้ทุกครั้ง แต่ที่ผ่านมามีอุปสรรคทุกครั้งในการจัดการเลือกตั้ง เช่น การใช้อำนาจรัฐ เราได้เตรียมการเรื่องการเลือกตั้งไว้ ที่ผ่านมาจ.สมุทรปราการ ขึ้นชื่อมาตลอดเรื่องการโกงการเลือกตั้ง แต่เราจะสู้เต็มที่ ขอร้อง ขอวิงวอนให้สมาชิกทุกท่านไปรณรงค์ช่วยผู้สมัครหาเสียง และต้องช่วยกันป้องกันการโกงด้วย จากประสบการณ์จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาๆ ได้วางกลไกในการป้องกันไว้แล้ว และหากทุกคนช่วยกันทั้งช่วยกันสอดส่อง และช่วยกันหาเสียง เราจะไม่แพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอน

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทยมีโอกาสที่จะชนะ ส่วนข้อกังวลของสมาชิกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ว่าจะมีการทุจริต มีโกงการเลือกตั้งหรือไม่นั้น เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ กกต.ต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากเดิมที่มีกว่า 200 หน่วยเลือกตั้ง เพิ่มเป็น  350 หน่วยเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้สั่งการให้จัดสรรบุคคลเพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งเพื่อป้องกันการทุจริตอีกด้วย

นายอดิศร ยังได้ปรึกษาที่ประชุมอีกว่า ขอถามที่ประชุมอีกว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทางพรรคเราได้เตรียมการในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อบจ. และอบจ. อย่างไร

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเตรียมตัวเยอะมาก แต่ยังต้องมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคด้วยว่า พรรคจะส่งผู้สมัครในพื้นที่ไหนบ้าง ขอยืนยันว่า พรรคพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ปราศจากการโกง เราจะร่วมกันผนึกกำลัง เพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยก้าวหน้าต่อไป  

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคนั้น นายสมพงษ์ ได้กล่าวกับที่ประชุมตอนหนึ่งว่า กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จากเดิม 29 คน แม้รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะลาออกและพ้นจากความเป็นสมาชิกไป 3 คน ทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรค 26 คน ขอให้สมาชิกมั่นใจ กรรมการทั้ง 26 คน สามารถขับเคลื่อนพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปได้ ดังนั้นจึงยังไม่ต้องแต่งตั้งใครให้เข้ามาทำหน้าที่

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันทั้ง 26 คน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค นายไพจิต ศรีวรขาน รองหัวหน้าพรรคนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรคนายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรคนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค

น.อ.นุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นส.ละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค นายจตุพร เจริญเชื้อ รองเลขาธิการพรรค นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค นายสุรชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ