ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 'พนม' พร้อมพระ-ฆราวาสโกงเงินทอนวัด 7 แห่ง เสียหาย 27.5 ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ค.63 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวถึงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด 7 แห่ง (คดีเงินทอนวัด) รวมวงเงินเสียหาย 27.5 ล้านบาทว่า คดีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.พศ., น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.กองพุทธศาสนสถาน พศ. และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์ พศ. ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 151, 157 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 ประกอบมาตรา 93, 91 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งพระและฆราวาส รวม 7 วัด ใน 5 จังหวัด ได้แก่

1. วัดช้าง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 4,200,000 บาท ประกอบด้วย นายพนม, น.ส.ประนอม และนายวสวัตติ์ มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายพยงค์ สีเหลือง นายช่างโยธา มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

2. วัดดอนสะท้อน , วัดท้องตมใหญ่ , วัดเล็บกระรอก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รวม 3 วัด งบประมาณประจำปี 2559 จำนวนวัดละ 2,000,000 บาท รวมจำนวน 6,000,000 บาท ประกอบด้วย นายพนม, นายชยพล พงษ์สีดา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรอง ผอ.พศ., น.ส.ประนอม, นายฉัตรชัย ชูเชื้อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.กองพุทธศาสนสถาน สำนักงาน พศ. และนายวสวัตติ์ และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พระครูกิตติพัชรคุณ หรือนายสมเกียรติ ขันทอง เจ้าคณะอำเภอชนแดนเจ้าอาวาสวัดลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูนิวิฐสีลวัตร เจ้าอาวาสวัดท้องตมใหญ่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

3. วัดพร้าวโสภณาราม ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณประจำปี 2557 และปี 2558 จำนวน 6,000,000 บาท ประกอบด้วย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.พศ., นายพนม, น.ส.ประนอม และนายวสวัตติ์ มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

4. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2556 และปี 2557 จำนวน 6,300,000 บาท ประกอบด้วย นายนพรัตน์, น.ส.ประนอม และนายวสวัตติ์  มีมูลเป็นความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นางวรัญญู เพชรรัตน์ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

5. วัดถาวรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วย นายนพรัตน์, น.ส.ประนอม และนายวสวัตติ์ มีมูลความผิดอาญา และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ