ทส. ร่วมจิตอาสาขับเคลื่อนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 'เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์'


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ค.63 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่เต๊นท์กิจกรรมจิตอาสาฯ หมายเลข A12 ฝั่งศาลฎีกา โดยไฮไลท์ของกิจกรรมอยู่ที่การสาธิตการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ลดรายจ่าย เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ด้วยการทำถังหมักรักษ์โลก (ถังกำจัดขยะอินทรีย์อย่างง่าย) โดยวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2562 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมรับปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนและถังหมักรักษ์โลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้ฟรี ซึ่งเป็นผลงานจากแม่บ้านชุมชนบ้านรางพลับ เช่น กระเป๋า ตะกร้า หมวก กระถางต้นไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจะได้รับความรู้ในการแยกประเภทของพลาสติก การคัดแยก รวมถึงการตั้งจุดรับบริจาคพลาสติก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” และปิดท้ายด้วยการรับพันธุ์กล้าไม้มงคล 10 ชนิด ได้แก่ กฤษณา คำมอกหลวง ทองอุไร พะยอม พิลังกาสา พุดซ้อน มะขามเปรี้ยว มะฮอกกานี ยางนา และราชพฤกษ์ จำนวนกว่า 2,000 กล้า ภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยกรมป่าไม้


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์