กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ เปิดโครงการฯ ปลูกป่า ป้องกันไฟป่าทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


เพิ่มเพื่อน    

 

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ขึ้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร 


โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มี  นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดงาน และนายจงคล้าย  วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน มีผู้บริหารส่วนงานต่างๆ และจิตอาสากว่า 1,200 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีการปลูกป่าบนพื้นที่ 100 ไร่ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปลูกฟื้นฟูป่าด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาดำเนินการประกอบด้วย สัก ประดู่ พะยูง หว้า ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิลน้ำ กฤษณา มะชัก มะไฟ เสี้ยว มะเกี๋ยง มะขาม คูณ มะกอกน้ำ ขี้เหล็ก มาปลูกโดยเลียนแบบป่าธรรมชาติ  พร้อมทำแผงดักหมอกในช่วงกลางคืนและเป็นร่มเงานในเวลากลางวันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ 

ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช จะดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ให้สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด จำนวน 20,000 ต้น พร้อมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน  3 แห่งในพื้นที่  
             

โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ  ณ บริเวณบ้านด่านโง เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 10 ไร่  ณ บริเวณบ้านควนชิง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง พื้นที่ 10 ไร่  วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณบ้านนางอย เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 17 ไร่ และวันที่  26 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 100 ไร่
จากนั้นหน่วยงานโครงการพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  จะดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกต่อไปอีก 3-5 ปี  พร้อมป้องกันไฟป่าและหากต้นไม้ที่ปลูกตายจะทำการปลูกเสริมใหม่ เพื่อให้ต้นไม้จริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ตามธรรมชาติ   อันจะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ระบบนิเวศน์ของพื้นที่และประชาชนต่อไป


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์